FREE Nature verwelkomt twee nieuwe leden Raad van Toezicht

12.04.2022

Tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht van FREE Nature op 14 maart zijn er twee nieuwe leden benoemd: Arjen Heerema en Marc van den Tweel. Arjen Heerema is o.a. voormalig directeur van de opleiding Diermanagement aan de Hogeschool van Hall Larenstein. Marc van den Tweel is momenteel algemeen directeur bij NOC*NSF. Graag verwelkomen we beide heren bij onze organisatie.

Wisenten © Esther Linnartz

Arjen Heerema stelt zich voor

Mijn naam is Arjen Heerema, geboren in 1955 in Bennekom en heb na mijn middelbare school de Hogere Landbouwschool gevolgd in Dronten en daarna de opleiding voor leraar veehouderij en bedrijfskunde. Mijn hele werkzame leven heb ik binnen het groene onderwijs gewerkt als docent in vooral de veehouderijvakken op het VMBO, MBO en het HBO. Daar heb ik meegewerkt aan het opleiden van jonge boeren, eenzijdig gericht op een systeem van verbeteren van productie van grasland en de melkopbrengsten. In mijn carrière ben ik de laatste 20 jaar voornamelijk in het management werkzaam geweest waardoor ik ook meer afstand kon nemen tot mijn oorspronkelijke vakgebied. Als liefhebber van vee, maar ook van onze prachtige natuur heb ik moeten constateren dat we met het onderwijs aan onze jonge boeren wel  ver zijn afgeweken van de natuur, de natuurontwikkeling en het natuurlijk gedrag van het dier.  De laatste jaren van mijn carrière heb ik het geluk gehad om als directeur van de opleiding Diermanagement van Hogeschool van Hall Larenstein te mogen werken; een Internationale, unieke opleiding waar welzijn van het dier in de context van zijn leefomgeving centraal staan voor het wilde als ook het gehouden non-productie dier. Onder die laatste groep vallen ook de grote grazers die binnen FREE zo’n belangrijke rol vervullen in het kader van het natuurbeheer! Als hobby fokken wij IJslandse paarden, een sober ras waarin al heel lang gebruik wordt gemaakt van begrazingsgebieden.  Kortom heel veel raakvlakken met de inhoud van de werkzaamheden binnen FREE Nature.

Binnen de Raad van Toezicht zal ik vooral kunnen meedenken op gebied van houderij aspecten van runderen en paarden en koppelingen te kunnen maken met het groene beroepsonderwijs waar ik een groot netwerk heb.

Arjen Heerema
Arjen Heerema

Marc van den Tweel uitgelicht

Marc van den Tweel is sinds 2021 algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF. Daarvoor was hij bijna negen jaar algemeen directeur van Natuurmonumenten. Ook was hij tien jaar marketingdirecteur bij het Wereld Natuur Fonds. Hij was als toezichthouder en bestuurder de afgelopen decennia betrokken bij diverse organisaties op het gebied van landschap, cultuurhistorie, natuur en recreatie. In 2021 was hij co-auteur van het boek 'Uit balans, werken aan natuurbescherming in Nederland'.

Van den Tweel: ‘Het werk van FREE Nature volg ik al een tijd met grote interesse. Vooral de combinatie van ontwikkeling, beheer, advies en het delen van kennis maken de organisatie enorm interessant. Bovendien voegt FREE, mede door een ondernemende aanpak, succesvol waarde toe aan het rijke palet aan natuurorganisaties in Nederland. Heel graag draag ik bij aan dat succes!’

Marc van den Tweel
Marc van den Tweel, credits: Natuurmonumenten