Feestelijk derde lustrum voor FREE Nature: vrijwilligersdag, excursie én symposium

18.10.2022

FREE Nature viert dit jaar haar 15-jarig jubileum: iets wat we niet ongemerkt aan ons voorbij hebben laten gaan. De afgelopen weken vierden we dit bijzondere jubileumjaar met onze medewerkers, vrijwilligers, leden van de Raad van Toezicht én met u.

Pijl en boog

Wat moet FREE Nature zonder haar vrijwilligers? Iedere dag staan onze vrijwilligers klaar om onze collega’s te helpen bij het beheer van de dieren en hun leefomgeving. Met groot genoegen trapten we onze jubileumfestiviteiten daarom samen met onze trouwe vrijwilligers af. Als blijk van waardering organiseerden we afgelopen september een gezellige vrijwilligersdag bij Adventure Vlaardingen, nabij het begrazingsgebied Broekpolder.

Het druilerige weer deerde de vrijwilligers gelukkig niet. Met veel plezier namen ze deel aan de fiets- en wandelexcursies door de Broekpolder, brachten een bezoek aan het Archeologisch Erf en luisterden geïnteresseerd naar de lezingen van beheerders Tanja, Esther en Arjen. En wie durfde, mocht ook nog met een pijl en boog aan de slag! De dag werd afgesloten met een lekkere BBQ, wat alle gelegenheid gaf aan de vrijwilligers en beheerders om gezellig bij te praten.

Excursie Horsterwold
Excursie Horsterwold

Herinneringen ophalen

Een week later werden onze (oud) medewerkers en leden van de Raad van Toezicht uitgenodigd voor een excursie door natuurgebied Horsterwold, gevolgd door een diner bij Hajé Natuurpark Lelystad. Het was een uitmuntende gelegenheid om terug te blikken op 15 jaar FREE Nature, herinneringen op te halen en bij te praten met de personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het ontstaan én bestaan van FREE Nature. De dag bood daarnaast ook de bijzondere kans om vier (voormalig) FREE Nature-directeuren samen op de foto te zetten. Roeland Vermeulen, Jos Vrolijk, Chris Braat en Frank Maasland: 15 jaar FREE Nature in beeld!

Roeland Vermeulen, Jos Vrolijk, Chris Braat, Frank Maasland
Excursie Horsterwold

Inspirerende symposiumdag

Op 13 oktober werd het derde lustrum met u gevierd middels een symposium. De afgelopen 15 jaar heeft FREE Nature immers niet stil gezeten. Tal van mooie projecten zijn van de grond gekomen, waarbij we ontzettend veel nieuwe inzichten hebben opgedaan. Ondertussen is de wereld om ons heen in die tijd sterk veranderd én is ook op de dag van vandaag constant in ontwikkeling.

Op het fraaie Kasteel Groeneveld in Baarn verwelkomden we bijna honderd gasten voor een inspirerende symposiumdag. Acht sprekers lieten ons zien hoe natuurlijke begrazing veerkracht, dynamiek en kansen oplevert. Nu én in de toekomst.

Kasteel Groeneveld

Na een woord van welkom door dagvoorzitter André Donker, Wim van Gelder (Stichting Groeneveld), Herbert Prins (Raad van Toezicht) én onze directeur Roeland Vermeulen, beet spreker Wouter Helmer het spits af. In zijn betoog legde hij uit hoe grote grazers niet alleen ecologisch, maar ook economisch van groot belang zijn. Daarbij vertelde hij onder meer over het Europese project GrazeLIFE, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Met het delen van een aantal praktische tips, wist Wouter de opgedane kennis uit GrazeLIFE te koppelen aan de dagelijkse praktijk van de aanwezige gasten.

Ook jurist Arie Trouwborst benadrukte hoe de grote grazers in Nederlandse natuurgebieden onderdeel zijn van een veel groter verhaal: de terugkeer van grote zoogdieren in Europa. Arie liet de gasten zich realiseren hoe groot het gemis is van de verdwenen megafauna in Europa. Juridische obstakels lijken megafauna-herstel in de weg te staan, maar Arie laat zien dat er onder de vleugels van het Biodiversiteitsverdrag kansen bestaan om deze hindernissen te overkomen.

Symposium
Symposium

Bijenholletjes

Jeroen Helmer wist het grootse belang van natuurlijke begrazing uit de verhalen van Wouter en Arie te schalen tot aan het kleinste bijenholletje. Hij nam ons mee naar de wondere wereld van de stierenkuil. Het wilde rund verrijkt de vegetatiestructuur immers niet alleen door zijn graasgedrag, maar opent ook de bodem door het maken van deze gaten. Met tientallen foto’s liet Jeroen zien hoe fraaie pionierplanten en prachtige insecten, zoals zandbijen en graafwespen, profiteren van de kale grond.

FREE Nature bestaat 15 jaar, maar de geschiedenis van de konik in Nederland is inmiddels al dubbel zo lang! FREE Nature-beheerder Tanja de Bode vertelde wat dertig jaar konikbeheer ons heeft opgeleverd. Ze deelt de verbluffende onderzoeksresultaten uit dissecties op Nederlandse koniks door onderzoekster Sharon May-Davies en legt uit hoe deze primitieve, anatomische eigenschappen de konik tot een unieke grazer maakt.

Symposium
Symposium

Waterbuffels en wisenten

Na een smakelijke lunchpauze op de Koetshuiszolder namen Daan Bos en Nico Jonker de gasten op vermakelijke wijze mee door het pilotproject Diemerscheg. Zijn de waterbuffels in staat om de ecologische verbindingszone in de Randstad, vlak langs de A1, open te houden? Nico Jonker van Provincie Noord-Holland ging dieper in op de ontstaansgeschiedenis van het project en Daan Bos deelde namens Altenburg & Wymenga meer over de begrazingseffecten die nu al worden waargenomen.

Sinds enkele jaren telt het Zeeuwse natuurgebied Slikken van de Heen naast koniks en rode geuzen ook een kudde wisenten. FREE Nature-beheerder Esther Linnartz-Nieuwdorp deelde haar ervaringen met de Europese bizon in het prachtige natuurgebied, dat er verrassend anders uit ziet dan men in eerste instantie zou verwachten!

Tim van Dam eindigde de dag met een verfrissende blik op de toekomst. Zijn bedrijf Smart Parks ontwikkelt en gebruikt nieuwe technologie voor het beschermen van bedreigde diersoorten. Zijn concept blijkt niet alleen goed toepasbaar in Afrika, maar ook binnen Europa. Tim liet zien hoe vernuftige zendertechnologie niet alleen data kan verzamelen over gebiedsgebruik, maar bijvoorbeeld ook over de sociale interactie tussen dieren. Het einde is daarbij nog lang niet in zicht. Voor de beheerder van de toekomst wordt kunstmatige intelligentie wellicht onmisbaar!

Nieuwsgierig geworden naar handouts van de lezingen? Op deze pagina zijn ze te downloaden.

Symposium
Symposium
Contactpersoon
Contact
janneke.razenberg@freenature.nl