Uitzonderlijk hoog water in de zomer

23.07.2021

Sinds de komst van het water zijn alle medewerkers hard aan het werk geweest om dieren te evacueren, veilig te stellen en om extra toezicht te houden. Het hoge water heeft alle gebieden langs de rivieren geraakt, met het zwaartepunt op onze gebieden in Limburg. Nu het waterpeil weer daalt gaan de werkzaamheden nog volop verder. Er moet rommel opgeruimd worden, rasters worden hersteld en uiteindelijk moeten de dieren ook weer teruggebracht worden.

Unieke situatie

Werken met hoogwater hoort bij het werk van FREE Nature, dat doen we elke winter. Zowel de beheerders als de ervaren dieren weten wat er gebeurd en waar de veilige plekken zijn. Ook is hoogwater in de zomer niet uniek, al was de laatste keer alweer 8 jaar geleden in 2013. De grote hoeveelheid water in een zeer korte tijd en de snelheid waarmee het water kwam is daarentegen wel uitzonderlijk. Zelfs tijdens de bekende watersnoodramp van 1995 is er niet zoveel water door de rivieren afgevoerd. Hoewel projecten zoals Ruimte voor de Rivier en dijkverzwaringen hun nut meer dan bewezen hebben, is er toch behoorlijk veel schade ontstaan. 

© Arjen Boerman - koniks staan veilig op de dijk
© Arjen Boerman

Evacuaties

Van de 905 dieren die FREE Nature vorige week heeft verplaatst zijn 2 dieren omgekomen in het water. Een kleine kudde rode geuzen had vanuit een droge plek de keuze gemaakt om terug het water in te gaan. Helaas besloot de stier vanuit hun nieuwe droge plek opnieuw te gaan zwemmen waarna hij niet meer op het droge is gekomen. Langs de Grensmaas is een kalf verdronken nadat het de kudde was kwijtgeraakt tijdens de evacuatie. Vreselijk voor de beheerders ter plaatse om deze situaties mee te maken en niks te kunnen doen. Het risico om anders zelf in levensgevaar te komen was te hoog. In de Gelderse Poort moest helaas de keuze gemaakt worden om twee dieren te schieten tijdens een evacuatie. De dieren blokkeerden de evacuatie door hun kudde in het gebied te houden en ze waren agressief richting de beheerder. Om de veiligheid van de rest van de kudde en de mensen te borgen kon er geen andere keuze gemaakt worden. Overige verplaatsingen zijn zonder grote problemen verlopen.

Evacuatie AD © Arjen Boerman
© Arjen Boerman

Samen sterk

Dat de overige verplaatsingen succesvol waren komt niet alleen door onze jarenlange ervaring met hoogwater, maar ook dankzij de grote inzet van vrijwilligers, samenwerkingspartners en betrokken buren. Dankzij hen hebben wij in korte tijd heel veel bereikt. In het midden van de extreme omstandigheden in Limburg waren ook de hulpdiensten betrokken, zowel om te helpen met de dieren als het borgen van de veiligheid van medewerkers. Vanuit onze organisatie was het mooi om te zien dat collega´s vanuit alle hoeken uit Nederland naar Limburg togen om te helpen met het extreem snel stijgend water. Er werd de klok rond gewerkt om alles voor elkaar te krijgen en om de dieren dagelijks te blijven controleren. Collega’s kwamen met extra materialen, klussen werden verdeeld en men hield elkaars veiligheid in de gaten.

© Arjen Boerman
© Arjen Boerman

Doorpakken

Na het harde werken sinds de komst van het water begint nu de periode van opruimen, herstelwerkzaamheden en dieren terugbrengen. De beheerders zijn alweer volop bezig met het herstellen van rasters en het opruimen van afval uit de rivier. In sommige gebieden is hier zoveel werk in dat ook de opdrachtgevers hulp bieden en aannemers laten komen. Ook zijn inmiddels de eerste dieren weer terug in hun eigen gebied. De komende periode pakken medewerkers samen met vrijwilligers en samenwerkingspartners door om alles weer op orde te krijgen. Uitzonderlijke situaties zoals deze pakken we samen op en op dat vlak kunnen we met gepaste trots terugkijken en gaan we vol goede moed de periode van opruimen en opbouwen in.

Nieuwsberichten

Er zijn afgelopen week door diverse samenwerkingspartijen berichten geschreven over het hoogwater, een aantal daarvan hebben wij toegevoegd als link.