Nederlandse wisenten in Denemarken

06.07.2021

Een groep van zeven wisenten is met succes vrijgelaten in Lille Vildmose, een groot natuurgebied in Denemarken. De dieren zijn afkomstig uit verschillende natuurgebieden in Nederland. Samen met negen dieren uit twee Deense reservaten vormen ze een nieuwe kudde. Na een gezondheidscontrole door een ervaren dierenarts zijn de dieren naar Denemarken getransporteerd, waar ze nu vrij rondlopen in een groot natuurgebied.

Lille Vildmose

De nieuwe thuishaven van de dieren ligt in Noord-Denemarken en heet Lille Vildmose, wat "klein wild moeras" betekent. Dit gebied bestaat uit hoogveen, grasland en bos. De wisenten kunnen vrij rondlopen in een gebied van 4000 hectare. Naast de wisenten zijn er ook edelherten, wilde zwijnen en zeldzame vogelsoorten zoals steenarenden en in een aangrenzend gebied zwerven elanden. Lille Vildmose is lid van het European Rewilding Network, een platform dat rewilding-initiatieven in heel Europa samenbrengt om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Wisenten © Lille Vildmose
Wisenten in natuurgebied Lille Vildmose, hun nieuwe thuishaven in Noord-Denemarken. © Lille Vildmose

Sleutelsoort

De wisent speelt een belangrijke sleutelrol in de natuur en zorgt voor een gevarieerd landschap met meer biodiversiteit. De wisenten houden het landschap open door snelgroeiende grassen en struiken te begrazen en door bomen en struiken te schillen. De wisent maakt ook zandbaden waarin pionierende plantensoorten en insecten kunnen gedijen. In Lille Vildmose zal de kudde rondzwerven in een gebied dat qua omvang gelijk is aan 6000 voetbalvelden waardoor ze lastig te vinden zullen zijn. Daarom zijn vijf dieren uitgerust met GPS-halsbanden, zodat de kudde continu gevolgd kan worden. Dit zorgt ook voor nog meer inzicht in hoe de dieren het wilde landschap helpen vorm te geven.

Minder bedreigd

De wisent is een bedreigde diersoort met minder dan 7.000 dieren en staat in Europa op de Rode Lijst. Er zijn ongeveer 70 wisenten in Nederland en 30 in Denemarken. Het is daarom belangrijk dat niet alleen het aantal dieren toeneemt, maar ook het aantal leefgebieden. Door samenwerking tussen verschillende partijen en landen zijn deze grote dieren de afgelopen jaren op verschillende plaatsen in Europa uitgezet. Dit heeft de wisentpopulatie een impuls gegeven en sinds eind 2020 is de status van de soort veranderd van kwetsbaar naar minder bedreigd.

 Foto: Lille Vildmose
De wisent is een bedreigde diersoort met minder dan 7.000 dieren en staat in Europa op de Rode Lijst. © Lille Vildmose

Internationale samenwerking

Het loslaten van deze dieren is het resultaat van een unieke internationale samenwerking tussen Nederlandse en Deense partners. Door samenwerking tussen landen wordt genetisch beheer geborgd, inteelt voorkomen en blijft de bizonpopulatie gezond. Verschillende dieren van de nieuwe kudde in Lille Vildmose maken deel uit van de European Wildlife Bank, die voorziet in grote herbivoren voor herintroductie in de natuurlijke landschappen van Europa.

De Aage V. Jensen Naturfond is de Deense partner. Deze stichting is betrokken bij natuurbeschermingsprojecten in heel Denemarken en is de eigenaar van het natuurreservaat Lille Vildmose. Het Deense natuuragentschap maakt ook deel uit van het project en de introductie van wisent in Lille Vildmose maakt deel uit van een groter EU LIFE-project, LIFE-Open Woods. In Nederland hebben ARK Natuurontwikkeling, FREE Nature, Rewilding Europe, Team de Maashorst, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landscape aan dit project meegewerkt. Alle partners zijn er trots op om bij te dragen aan het voortbestaan ​​van Europa's grootste, nog levende landzoogdier.

Contactpersoon