Jaarverslag 2020

30.06.2021

Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van FREE Nature over 2020. Hierin treft u een impressie van onze activiteiten en de door ons behaalde resultaten.

Terugblikkend op 2020 kijken we vanuit FREE Nature terug op een bewogen jaar. Er zijn nieuwe werkgebieden en collega's bijgekomen, een zeer gewaarde collega is zijn eigen pad ingeslagen en er zijn vele mooie ontdekkingen gedaan in de gebieden waar onze grazers zorgen voor natuur op eigen benen. De ontdekking van normoverschrijdingen van o.a. dioxines was niet alleen voor ons treurig. Dit landelijk probleem geeft aan dat wij als bevolking nog steeds lijden onder onder milieuvervuiling van decennia geleden. Het betekend ook dat bescherming van het milieu en de natuur een hoge prioriteit verdient willen we duurzaam de toekomst ingaan. Als Foundation for Restoring European Ecosystems zetten wij ons hier dagelijks voor in d.m.v. begrazingsbeheer. De resultaten van ons beheer in samenwerking met opdrachtgevers en andere partners zijn wij dan ook erg trots op. Deze resultaten delen wij graag in onze nieuwsberichten, op sociale media en in dit jaarverslag.

Natuurbescherming en begrazingsbeheer is teamwork en zou niet mogelijk zijn zonder onze vrijwilligers, betrokken partners en opdrachtgevers. Iedereen die zich ook dit jaar weer heeft ingezet; dankjewel voor je harde werk en je betrokkenheid.

Ook een extra stuk waardering voor iedereen die betrokken is bij Wildernisvlees; dankjewel voor je inzet en flexibiliteit het afgelopen jaar. Jullie steun en enthousiasme is onmisbaar.

 

Namens alle medewerkers heel veel lees- en kijkplezier gewenst!

Jaarverslag 2020