FREE Nature start met begrazingsbeheer Meelenbroek

01.04.2021

Aan de voet van het Vijlenerbos ligt het nieuwe natuurgebied Meelenbroek. Het gebied beslaat 15 hectare en hoort bij het buurtschap Wolfhaag in de gemeente Vaals. In het begin van dit jaar heeft onze opdrachtgever ARK Natuurontwikkeling de laatste hand gelegd aan de inrichting van dit gebied. En inmiddels zijn de eerste Schotse hooglanders hier vrijgelaten.

Natuurlijke begrazing

Met het verwerven van Meelenbroek is op dit moment 65 hectare volledig beschikbaar voor de natuur. Het gebied sluit aan op andere natuurgebieden die in de periode 2010 tot 2017 verworven zijn. Ook hier heeft FREE Nature in opdracht van ARK en later door Staatsbosbeheer het begrazingsbeheer uitgevoerd. De kenmerkende werkwijze van FREE Nature, extensieve jaarrond begrazing met natuurlijke kuddes, heeft in het Drielandenpark de gewenste doelen gehaald. Bijzondere soorten zoals hazelmuis en grauwe klauwer hebben zich kunnen vestigen en de wilde kat profiteert ook van deze natuurgebieden. Natuurlijke begrazing zal ook in het Meelenbroek leiden tot een landschap waar veel soorten zich thuis voelen en waar wandelaars welkom zijn.

Lossen Meelenbroek © Patrick van den Burg
In het voormalig agrarisch gebied mag de natuur het over gaan nemen. © Patrick van den Burg

Schotse Hooglanders met ervaring

In januari is een kleine kudde vanuit de omgeving Wolfhaag naar Meelenbroek gebracht. De runderen hebben daar de afgelopen tien jaar al prachtige resultaten laten zien. De kudde in Meelenbroek bestaat nu uit vier koeien met hun kalveren en een stier. Zij zullen er voor zorgen dat ook dit gebied van agrarisch grasland naar ze een robuust complex  van natuurgraslanden met struwelen, kleine bosjes, bronbeekjes en ruigten ontwikkelt.

Lossen stier januari Meelenbroek © Patrick van den Burg
De eerste dieren zijn in januari overgebracht. © Patrick van den Burg

Een goede start

Het voormalige agrarisch land had nog wel wat voorbereiding nodig voordat de grazers hun werk konden doen. De oude afrasteringen zijn verwijderd en er zijn nieuwe afrasteringen en klappoortjes geplaatst. Er zijn struweelhagen geplant die bij dit gebied horen. Dit zijn o.a. Meidoorn, wilde rozen, Sleedoorn, Wegedoorn, Hazelaar, Kardinaalsmuts, Spaanse aak, Gelderse roos, Kruisbes, Hulst, Winterlinde, Haagbeuk en Zoete kers. Deze staan tijdelijk in een raster dat verwijderd wordt zodra het plantsoen goed is aangeslagen. Uiteindelijk zullen de grazers er wel aan knabbelen, maar dat is ook goed. Hierdoor ontstaan compacte struwelen waarin kleine zoogdieren en vogels veilig kunnen wegkruipen.

Schotse Hooglanders in het Drielandenpark
Het Drielandenpark is reeds 10 jaar begraasd door Schotse Hooglanders van FREE Nature. © Wouter Deelen

 

 

 

 

Contactpersoon