Wisenten Maashorst verplaatst naar Zeeland en Veluwe

19.03.2020

In de afgelopen dagen zijn acht wisenten uit de Maashorst verplaatst. Zeven gingen naar  het natuurgebied Slikken van de Heen in Zeeland en een naar de Veluwe. Met deze actie draagt De Maashorst rechtstreeks bij aan de instandhouding van de wisent, een Europese diersoort die met uitsterven wordt bedreigd. Voor het vangen van de wisenten is een speciale vangkraal gebouwd. Die is nu voor het eerst in gebruik genomen.

De wisenten in Zeeland mogen daar de drooggevallen zandplaten, slikken en schorren langs het Krammer en Volkerak verkennen. Ze gaan samenleven met andere konikspaarden en runderen in een gebied van 250 hectare. Op de Veluwe is een stier uit de Maashorst geintroduceerd die hier voor het nodige nageslacht mag zorgen. Op deze manier werken verschillenede natuurgebieden in Nederland samen als een kraamkamer voor wisenten die later kunnen worden uitgezet in grotere natuurgebieden in de rest van Europa.

Kudde wisenten verkent Slikken van de Heen
Kudde wisenten verkent Slikken van de Heen (Esther Linnartz)

Van uitgestorven naar herstel

Natuurorganisaties in heel Europa spannen zich in om de wisent te behouden. Daarvoor zijn nieuwe leefgebieden voor kuddes wisenten nodig. Tot in de Middeleeuwen leefde de wisent nog in delen van West-Europa, zoals Zweden, Groot Brittannië, Frankrijk, Oost- Duitsland en Hongarije. In 1929 stierf de laatste wilde wisent uit in de Kaukasus. Nadat de wisent in het wild was uitgestorven zijn de eigenaren van de laatste vijftig wisenten in gevangenschap gaan samenwerken om de soort te behouden. In 1954 konden de eerste wisenten weer in de natuur worden vrijgelaten in Polen. Inmiddels leven er weer 7000 wisenten in Europa. De soort is zeldzamer dan de neushoorn in Afrika of tijgers in Azië.

De Maashorst Wisenten

In 2016 zijn er in de Maashorst elf wisenten uitgezet in een wengebied. Binnen vier jaar tijd groeide de populatie naar 25 dieren. Zeven dieren zijn nu naar een nieuw natuurgebied in Zeeland gegaan. Daar mengen ze zich met enkele koeien van Natuurpark Lelystad. Een stier van De Maashorst is naar de Veluwe overgeplaatst. Het transport van de wisenten is gecoördineerd door FREE Nature. Door op deze manier samen te werken met verschillende natuurgebieden dragen we bij aan de instandhouding van een bedreigde diersoort.

Wisentstier gelost op de Veluwe
Wisentstier gelost op de Veluwe

Colinda Vergeer, projectleider natuur en begrazing; “Een absolute mijlpijl en dankbare taak voor De Maashorst. Wij als mens waren de oorzaak van het uitsterven van de wisent, maar nu zijn wij de oplossing van hun herstel.”

Colinda Vergeer van st. De Maashorst geeft uitleg over Vangkraal

Wisenten houden landschap open

De wisent behoort tot de inheemse fauna van Nederland en heeft net als andere grote grazers een belangrijke rol in het landschap. Wisenten eten veel soorten grassen, en schillen meer bomen en struiken dan andere planteneters. Dit helpt bos jong en open te houden. Daarmee maken ze ruimte voor bloemen die op hun beurt weer nectar leveren voor insecten en zaden voor vogels. Wisenten helpen vervolgens weer om deze zaden te verspreiden. Ze nemen veel zandbaden om hun vacht te verzorgen. De kale plekken die zo in het landschap ontstaan zijn van belang voor pionierplanten, hagedissen, kevers en andere insecten.

Wisentstier verkent samen met zijn nieuwe kudde zijn leefgebied op de Veluwe
Wisentstier verkent samen met zijn nieuwe kudde zijn leefgebied op de Veluwe (Arjen Boerman)