Partij rundvlees uiterwaarden Loevestein met normoverschrijding dioxine en pcb

13.07.2020

Op 16 juni j.l. ontving FREE Nature bericht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over de verontreiniging van wildernisvlees van runderen, geslacht in maart 2020, die leefden in het natuurgebied rondom Slot Loevestein. Dit vlees is teruggeroepen; klanten welke mogelijk vlees van deze locatie hadden is verzocht dit weg te gooien. Ook bij een tweede controle, bij vlees van enkele dieren geslacht in juni, is bij een deel een te hoog gehalte gemeten. De komende periode zullen de verschillende betrokken partijen verder onderzoeken wat de bron van deze verontreiniging kan zijn.  Tot die tijd worden er geen dieren geslacht. 

FREE Nature voert begrazingsprojecten uit in natuurgebieden en is altijd trots geweest op het mooie product Wildernisvlees wat daar uit voortvloeit. Deze resultaten zijn dan ook hard binnengekomen bij onze stichting. Voor ons is een eerlijk en schoon product een kernwaarde.

Dioxine en pcb’s zijn vanwege oorzaken zoals bijvoorbeeld bodemverontreiniging alom aanwezig in onze voedselketen, vaak veroorzaakt door verontreinigingen uit de vorige eeuw. Daardoor krijgt iedereen deze stoffen binnen. Hoofdzakelijke bronnen zijn producten zoals vette vis, eieren, zuivel en vlees (bron: RIVM). Omdat hogere dosissen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid zijn normen opgesteld. Helaas is er bij de recente controle vastgesteld dat deze waarden overstegen zijn.

De verontreiniging is in eerste instantie aangetoond bij vlees van dieren die in maart geslacht zijn, inmiddels was  een deel van het vlees verkocht. Het grootste deel van het verontreinigde vlees lag echter nog op voorraad. Hiervan is in mei door de NVWA een sample genomen voor onderzoek. Ook van vlees afkomstig van andere natuurgebieden zijn samples genomen, dit vlees kan gewoon geconsumeerd worden.

De verontreiniging betreft rundvlees afkomstig uit natuurgebied Loevestein, geslacht op 12 maart. Klanten welke mogelijk vlees hebben ontvangen vanuit deze batch zijn direct na de eerste melding persoonlijk op de hoogte gesteld en inmiddels is een deel van de klanten gecompenseerd. Voor de overige klanten volgt dit zo snel mogelijk. Het afgekeurde vlees van de tweede controle, geslacht in juni ligt nog in voorraad en wordt vernietigd.

Het gebied rondom slot Loevestein ligt op een punt waar zowel Maas als Waal samenkomen. FREE Nature en terreinbeheerder Staatsbosbeheer kunnen momenteel geen duidelijke puntvervuiling in het gebied lokaliseren. Betrokken partijen willen i.s.m. de NVWA onderzocht hebben wat de mogelijke oorzaken van de verontreiniging kunnen zijn. Ook Rijkswaterstaat is geïnformeerd omdat de dienst ook eigenaar is van terreinen waar de runderen lopen.

Contactpersoon