Jaarverslag Geuzenbos 2019

25.06.2020

2019 was weer een interessant jaar in het Geuzenbos. We hebben een hoop meegemaakt en eigenlijk geen echte winter gehad. Dit is goed terug te zien in het gebied, doordat het na een zeer droge zomer van 2018, in de winter erg nat werd. Naar aanleiding van de jaarlijkse schouw zijn de aantallen grazers hierop aangepast en zijn alle grazers in top conditie de winter uitgekomen.

Met de huidige vrijwilligers, Anita, Willem en Esther hebben we een goed op elkaar ingespeeld team. Hierdoor worden de grazers elke 2-3 dagen gezien. Ze vullen elkaar prachtig aan en hebben door inbreng van ieder hun eigen kwaliteiten het toezicht naar een hoger niveau gebracht. Zonder hun inzet zou het Geuzenbos niet zijn wat het nu is! 

Elk jaar worden er weer nieuwe planten en diersoorten ontdekt en wordt het gebied qua biodiversiteit nog rijker. Mottenkruid, de foeragerende ooievaars, verschillende soorten steltlopers, roofvogels en een beflijster maken het elke keer weer een ontdekkingstocht.  

In het verslag zult u eerst gebiedsverhalen tegenkomen met belevenissen van de vrijwilligers en kuddebeheerder. Gevolgd door een hoofdstuk over de grazers en inventarisatiegegevens van wat we tijdens onze bezoeken tegen zijn gekomen.

Veel lees plezier en geniet van de mooie plaatjes! 

Arjen, Willem, Anita en Esther