Hoogwatergolf passeert door rivierengebied

07.02.2020

In het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 februari passeert een hoog water golf op de riviertakken van Rijn en Waal. Door hevige regenval de afgelopen periode in o.a. Duitsland stijgt de rivier tot een niveau  van ongeveer 14 meter NAP te Lobith. Veel uiterwaarden lopen de komende dagen onder, goed voor de natuur. Verse zand- en slibpakketten zorgen voor mooie pioniermilieus waar onze typisch uiterwaarden flora en fauna zo van profiteren. De beheerders van FREE Nature zijn sinds eind vorige week druk doende alle voorbereidingen te treffen om alle dieren op het droge te zetten.

Van de Gelderse Poort, via de uiterwaarden van Beuningen tot aan het Munnikenland en de Noordwaard worden dieren verplaatst naar zogenoemde “Hoogwater vluchtplaatsen,” ook wel afgekort tot H.V.P.’s. In sommige gevallen ligt in het gebied zelf, tegen de dijk, een hoge terp waar we de dieren tijdelijk kunnen huisvesten. Elders worden de dieren per veewagen verplaatst naar tijdelijk opvanglocaties binnendijks. Omdat deze locaties veelal van beperktere oppervlakte zijn worden de dieren hier tijdelijk bijgevoerd.

Waterbuffels op het hooi
Waterbuffels op het hooi (Foto Marko Oudenaarden / Delta Safari)

Hoogwater hoort bij de natuurlijke dynamiek van het rivierenlandschap. Voor beheerders van FREE Nature dus niks nieuws onder de zon. Wanneer waterstanden na het weekend weer zaken keren de dieren langzaam aan weer terug naar hun leefgebieden.

Millingerwaard stroomt vol

 

Rode Geuzen staan veilig voor het Hoge water
Rode Geuzen staan veilig voor het Hoge water
Contactpersoon