Drie Zeeuwse wisentkalfjes

10.07.2020

Sinds februari 2020 leeft er een kudde wisenten in natuurgebied Slikken van de Heen van het Zeeuwse Landschap. De kudde is toen gestart met 11 dieren en op 15 juni werd het eerste Zeeuwse wisentkalf gezien. Vandaag op 10 juli werden er nog twee kalveren gezien en daarmee telt het gebied 3 wisentkalveren en bestaat de kudde nu uit 14 gezonde dieren. Alle drie kalveren zijn koekalfjes en er worden dit jaar niet meer kalveren verwacht.

Wisenten worden vaak bestempeld als echte bos(rand)bewoners, maar hier in het Zeeuwse lijken ze ook een voorliefde voor water te hebben. Op warme dagen staan ze graag in het water en ze waden vrijwel dagelijks naar een bebost eilandje. Ook het eerste kalf werd in zijn eerste levensdagen direct meegenomen van en naar het eilandje. Het is vanwege de informatie die uit de zenders komen zelfs de verwachting dat alle drie de wisentkoeien hier hun kalveren hebben gekregen. Dit geeft aan dat deze plek voor hun extra veilig voelt. Ook in de rest van het gebied zien de dieren er ontspannen uit.

De wisenten zijn niet zonder reden naar Slikken van de Heen gebracht. Met hun eigen unieke manier van leven en grazen vullen ze de reeds aanwezige rode geuzen en koniks perfect aan. Daar waar de koniks en rode geuzen meer echte grazers zijn, richten de wisenten zich meer op bomen en struiken. Wisenten schillen boomstammen, eten ook takken en blaadjes en ze slopen jonge bomen. Daarnaast maken ze graag zandbaden die zeer gunstig zijn voor insecten en pioniersplanten. Samen zorgen de grazers er dus voor dat het gebied haar waardevolle halfopen karakter behoudt en niet dichtgroeit met bos.

De drie nieuwelingen zijn daarnaast ook welkom in het kader van het Internationaal fokprogramma van de wisent. Het is nog steeds een diersoort die qua aantallen en populaties moet herstellen van het feit dat ze bijna uitgestorven waren. Dankzij projecten om leefgebieden terug te geven aan deze dieren in combinatie met een Internationaal fokprogramma worden dus tegelijkertijd meerdere doelen behaald.

De wisenten staan op dit moment nog in een afgesloten gebied zodat ze goed kunnen wennen aan elkaar en hun omgeving. Een bezoek is nu dus nog niet mogelijk. Er worden ter zijner tijd begeleide excursies georganiseerd door het Zeeuwse Landschap. Houdt hiervoor hun website goed in de gaten.