Spontane flora-inventarisatie Ewijkse plaat levert leuke waarnemingen op!

13.09.2019

Eind augustus kwam FREE beheerder Marc Buchner op de Ewijkse plaat in de Beuningse uiterwaarden de heren Koen van Zoest en Jan Cevat tegen. Zij waren op hun vrije dag een flora-inventarisatie aan het doen tussen het fietsveerpont en de Ewijkse Plaat. Hierbij kwamen ze een aantal leuke waarnemingen tegen die we u absoluut niet willen onthouden.

Met een juiste graasdruk ontstaat een landschap met volop afwisseling op de oeverwal. Langs de dijk staat meer ruigte die op dit moment volop zaadeters aantrekt. Op de aanliggende dijk troffen we in het voorjaar 5 nesten vliegvlugge fazanten aan. Deze dieren zijn nu bijna volgroeid en doen zich nu te goed aan alle ruigtezaden net  grote groepen putters.

Langs het strand, op de oeverwal is het kort gegraasd met volop variatie in planten. In de bijlage vindt u een overzichtje van  de 68 verschillende waarnemingen van beide heren. De foto's zijn ook door hun gemaakt.

Engelse alant - Inula britannica
Engelse alant - Inula britannica
Klein vlooienkruid - Pulicaria vulgaris
Klein vlooienkruid - Pulicaria vulgaris

 

Oeverwarkruid - Cuscuta gronovii
Oeverwarkruid - Cuscuta gronovii
Welriekende ganzenvoet - Chenopodium ambrosioides
Welriekende ganzenvoet - Chenopodium ambrosioides

 

Peperkers - Lepidium latifolium
Peperkers - Lepidium latifolium