Roeland Vermeulen benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder FREE Nature

16.05.2019
Roeland Vermeulen

Tijdens haar vergadering op 15 mei j.l. heeft de Raad van Toezicht van FREE Nature, Roeland Vermeulen (39) benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van de stichting. Hiermee volgt Roeland  per direct aftredend directeur Jos Vrolijk op. Jos  heeft eerder dit jaar wegens privé redenen aangekondigd zijn functie te zullen neerleggen. Roeland Vermeulen is al sinds de oprichting van de stichting werkzaam voor FREE Nature en vervulde de afgelopen jaren reeds de rol van adjunct-directeur. Met deze benoeming kiest de Raad van Toezicht voor continuïteit.

Medio maart kondigde Jos Vrolijk wegens gezondheidsredenen zijn vertrek aan. Intern is inmiddels afscheid genomen van Jos. De scheidend directeur heeft in 3,5 jaar een belangrijke bijdrage aan FREE Nature kunnen geven en laat een financieel gezonde stichting na aan zijn opvolger.

De Raad van Toezicht van FREE Nature wenst Roeland Vermeulen veel succes in zijn nieuwe functie en wenst hem samen  met de medewerkers, opdrachtgevers en vrijwilligers een goede samenwerking om daarmee verder te kunnen werken aan het belang van natuurlijke begrazing en de verdere uitbouw van het kuddebeheer in de natuurgebieden.

 

 

Rode Geus kalf Munnikenland
Contactpersoon