Fotoserie brengt vegetatieontwikkeling Loowaard in beeld

29.04.2019

Een serie op hetzelfde punt gemaakte foto’s in de Loowaard geeft de vegetatieontwikkeling van de afgelopen 15 jaar weer. De foto’s zijn gemaakt om meer zicht te krijgen op de vegetatieontwikkeling in relatie tot de daar toegepaste natuurlijke begrazing. Op de foto’s is te zien dat de vegetatie zich, via akkerdistel (in 2004), brandnetels (2007) en Herik (2014) ruigtes heeft ontwikkeld tot een mozaïekpatroon van kort gegraasde weidjes, met pleksgewijs ruigtes van bandnetel en braam.

Doel van begrazing

Alle foto’s zijn gemaakt net voor de start van het grasgroei eind maart. Dat is de periode van het jaar dat de vegetatie het kortst is. Dan is het duidelijkst het effect van de begrazing te zien. Hier lopen namelijk het hele jaar rond min of meer dezelfde aantallen grazers. Hierdoor groeit in de loop van het voorjaar en de zomer het gewas de grazers boven het hoofd, met het gevolg dat er weelderige ruigtes ontstaan met veel bloemen en de tegenwoordig in de rest van Nederland zo sterk bedreigde insecten. Juist deze rijkdom aan planten en dieren is het doel van dit beheer.

Ontwikkeling vegetatie Loowaard

De foto’s mogen gebruikt worden, mits de bron (www.wildernisfoto.nl) vermeldt wordt.