Draagkracht Maashorst bereikt

18.12.2019

Aantal grote grazers in balans brengen met de ontwikkeling van de natuur

Komende winter gaan we het aantal grote grazers op de Maashorst geleidelijk terug brengen. Het regelmatig bijstellen van het aantal taurossen, Exmoorpony’s en wisenten is onderdeel van het reguliere beheer voor procesnatuur. Na gestage groei van de kuddes de afgelopen jaren, is de draagkracht in het gebied bereikt. We brengen het aantal dieren daarom terug met het oog op groei van de biodiversiteit en het creëren van wildernisnatuur waar bezoekers van kunnen genieten.

Het gewenste aantal grazers en de samenstelling hiervan, is afhankelijk van verschillende factoren. Dit vraagt om een continu proces van monitoren en bijsturen. De grote grazers worden wekelijks geobserveerd door de kuddebeheerders van FREE Nature en Stichting Taurus, door de Maashorst Rangers en door beheerders van gemeenten en Staatsbosbeheer. Zij letten op het effect van begrazing op het landschap, op sociale kuddeverbanden, gedrag, gezondheid van de dieren en op interactie met het publiek. Daarnaast wordt rekening gehouden met de genetische uitwisseling om de soorten gezond te houden.

Graasdruk en droogte

Tijdens de halfjaarlijkse inventarisatie bleek afgelopen zomer dat de verdroging in de Maashorst haar tol eist. De twee droge zomers op een rij leidt tot minder voedsel voor de dieren. Hiermee is de draagkracht van de hele Maashorst bereikt en gaan we over op het gebruikelijke beheer. Dat wil zeggen dat de kuddebeheerders aan de hand van monitoren en bijstellen ervoor zorgen dat het aantal grazers de draagkracht niet overschrijdt.

Wisentgebied

In het gebied voor de wisenten leven op 150 hectare nu vier taurossen, vijftien Exmoorpony’s en vijfentwintig wisenten. De dieren voelen zich goed, de interactie tussen de soorten verloopt naar verwachting en heeft het beoogde effect op het landschap. Er wordt met natuurlijke kuddes gewerkt, waardoor er jaarlijks veulens en kalveren worden geboren. Nu de draagkracht van het gebied is bereikt, gaan we de  populatieomvang beheren. Dit jaar nog starten we met het gefaseerd uitplaatsen van een aantal Exmoorpony’s. Volgend jaar worden ook een aantal taurossen en wisenten verplaatst. De wisent is een bedreigde diersoort. Met deze verplaatsing draagt de Maashorst bij aan het voortbestaan van de soort.

Vangkraal

Voor het verplaatsen van de grote grazers leggen we in februari een vangkraal aan in het wengebied. Dit biedt de meest veilige en diervriendelijke manier om de dieren te vangen en verplaatsen. Deze vangkraal wordt duurzaam en lokaal gerealiseerd met hout dat afkomstig is uit de Maashorst.

Overige deel begrazingsgebied

Ook buiten het wengebied halen we een deel van de taurossen en Exmoorpony’s weg om de graasdruk te verlagen. De criteria van het Tauros-project zijn leidend bij de selectie. Op de Maashorst selecteren we op rustige dieren richting publiek en kwaliteiten van de dieren zoals zelfredzaamheid in de natuur. Dieren worden zoveel mogelijk verplaatst naar andere natuurgebieden.

Meer informatie via website en excursies

Via www.allemaalmaashorst.nl communiceren wij over de voortgang van onze werkzaamheden. Daarnaast organiseren we in het voorjaar een aantal excursies voor belangstellenden die meer willen weten over nut en noodzaak van de grote grazers in de Maashorst

Contactpersoon