Begrazingsgebied Oranjezon uitgebreid

08.04.2019

Sinds 2014 begraasd een kudde koniks de duinen van Oranjezon. Aanvankelijk alleen de oostkant, maar sinds afgelopen week ook de westkant. Dit deel wordt al begraasd door Herefordkoeien, en voorheen ook Shetlandponies. De Shetlandponies grazen nu in andere Zeeuwse natuurgebieden.  Het begrazingsareaal in het westelijk deel is vergroot na het rooien van Amerikaanse vogelkers. De twee gebieden zijn nu nog gescheiden doordat er een strandpad dwars doorheen loopt. Er zijn vergevorderde plannen om het strandpad passeerbaar te maken voor de grote grazers, zodat het gebied één grote begrazingseenheid wordt van ca 250 ha. Tot die tijd leven twee haremgroepen gescheiden van elkaar.

Koniks in bos Oranjezon

Grazers zoals runderen, paarden, herten en konijnen hebben elk hun effect op het duinlandschap van Oranjezon. Het Zeeuwse Landschap zorgt zo in combinatie met het plaatselijk rooien van Amerikaanse vogelkers en herstellen van vochtige duinvalleien voor een gevarieerd en bijzonder duingebied.

Mocht u de koniks of andere grazers tegenkomen tijdens een wandeling, houdt dan voldoende afstand (minimaal 25 meter) en aai en voer de dieren nooit. Loop nooit dwars door een kudde heen, verlaat desnoods het pad om om de kudde heen te lopen.

Koniks bij Poel Oranjezon
Contactpersoon