Waterbuffels doen hun naam eer aan

18.07.2018

Sinds 2016 leeft een natuurlijke kudde waterbuffels in de Noordwaard te Werkendam. De grazers zijn samen met de Schotse Hooglanders en Konikpaarden ingezet om het gebied te begrazen. Zo blijft het gebied open en heeft de rivier in de wintermaanden de ruimte. In de maand mei heeft stagiaire Tracey Postma van Helicon Geldermalsen de kudde waterbuffels op de voet gevolgd om te kijken wat zij de hele dag doen. Hieronder zijn de meest opvallende resultaten van haar onderzoek te lezen.

Allereerst is gekeken naar het activiteitenpatroon. De waterbuffels doen waarvoor ze ingezet zijn. Ze grazen het overgrote deel van de tijd, namelijk 48%. Daarnaast besteden ze geruime tijd aan het liggen en herkauwen (33%). Ook zwemmen hoort met 11% tot één van hun favoriete bezigheden.

Waterbuffels activiteitenpatroon

Behalve het zwemmen om de kreken over te steken, maken de waterbuffels graag gebruik van water om te badderen. De grote, zwarte dieren hebben veel minder zweetklieren dan runderen en zijn om af te koelen dus afhankelijk van modder of water. Daarom is gekeken naar het verband tussen de temperatuur en het aantal keren dat de waterbuffels in het water zijn waargenomen. Het resultaat was overduidelijk. Hoe hoger de temperatuur, hoe vaker de waterbuffels in het water werden aangetroffen. Van alle gedane waarnemingen was de temperatuur in maar liefst 82% van de gevallen 20 graden of hoger. Gesteld kan worden dat waterbuffels bij alle temperaturen gebruik maken van het water, maar dat zij bij lagere temperaturen alleen oversteken, terwijl ze bij hogere temperaturen ook gebruik maken van het water om af te koelen.

waterbuffel relatie water

Ook is er een verschil gevonden tussen het activiteitenpatroon van de kalveren, jaarlingen en volwassen waterbuffels. De kalveren en jaarlingen gedragen zich bijna hetzelfde als de volwassen dieren. Alleen grazen zij minder vaak en besteden meer tijd aan het liggen. Jonge kalveren worden volledig gevoed door hun moeders en hoeven daardoor minder tijd te besteden aan het grazen. Jongere kalveren liggen vaker dan hun oudere soortgenoten, omdat zij nog moeten groeien. Hoe ouder zij worden, hoe meer tijd zij moeten gaan besteden aan het grazen. De onderzochte kalveren waren ten tijde van het onderzoek een half jaar oud, de jaarlingen waren ongeveer één jaar. De leeftijden van de volwassen dieren lagen tussen de 3 en 8 jaar.

waterbuffel relatie leeftijd

De Noordwaard is een nat gebied met vele kreken. Doordat de waterbuffel zo goed overweg kan met het vele water, komt de kudde overal. Zo grazen ze alle stukken voldoende kort en kan het water hier vrij doorstromen. Bij de start van het project is om deze reden bewust gekozen om naast Schotse Hooglanders en Konikpaarden Waterbuffels in te zetten als grote grazers. Dit onderzoek laat zien dat zij zich hier prima thuisvoelen.

Het onderzoek van Tracey wordt op dit moment voortgezet door een andere stagiaire. Vanaf september is er weer ruimte voor nieuwe stagiaires. Stagiaires kunnen zich melden bij manon.willemstein@freenature.nl.

Contactpersoon