Vrijwilligersdag in de Noordwaard 29 juni zonnig verlopen

12.07.2018

Vrijdag 29 juni jongstleden is de jaarlijkse FREE Nature vrijwilligerdag gehouden. Er was een fietsexcursie-programma in kleine groepen door de Noordwaard georganiseerd om zo onze vrijwilligers de waterbuffels, hooglanders en koniks van FREE Nature te laten zien. Als alternatief was er ook een huifkarrondrit. Iedere vrijwilliger kreeg op deze dag ook veel te horen over de rol van de Noordwaard als hoogwater-doorstroomgebied. Na afloop was er het traditionele afsluitende barbecue-buffet. 

Er was een  goede opkomst (ca 80 personen) en uitstekend zonnig en feestelijk weer!