Storm zorgt voor dynamiek op de Maashorst

18.01.2018

De storm die op donderdag 18 januari over Nederland trok heeft op de Maashorst, net als op zoveel plekken in Nederland, zijn sporen achter zich gelaten. Een mooi natuurlijk proces wat bij de natuur hier hoort en zo het dynamische boslandschap vormgeeft. Maar ook iets wat extra werk oplevert aangezien op meerdere locaties bomen over de draad zijn heen gevallen. Met dank aan beheerders en de vrijwillige Maashorst Rangers konden deze schadegevallen snel worden opgespoord en gerepareerd.

afgewaaide takken op de Maashorst

De Maashorst is een dynamische halfopen boslandschap in Brabant. Het zijn de natuurlijke processen die het landschap vormen. Begrazing met wisenten, exmoors en taurossen speelt hier een belangrijke rol, naast de vernatting van het gebied, en nu dus ook de storm die langs trok. Lokaal is een groep van zo’n 20 sparren omgewaaid. Elders zijn dikke takken afgebroken van o.a. beuk. De komende dagen zal de definitieve beeld duidelijk worden, maar nu al kunnen we zeggen dat er nieuwe open plekken zijn ontstaan, open plekken waar komend groeiseizoen hopelijk tal van pionierssoorten van profiteren.

Bomen op het raster op de Maashorst

Waar dit voor de natuur een prachtig proces is, levert het de beheerders soms wat stress op. Op enkele plekken zijn bomen dwars door de rasters geen gevallen. Direct nadat de storm ging liggen zijn de beheerders het veld in getrokken om schades te herstellen. Elders werd het raster direct gecontroleerd door de vrijwillige Maashorst Rangers en nieuwe schades werden gemeld. Velen van hen trokken er spontaan op uit, het veld in, ook al hadden ze geen “dienst.” Een dergelijk vrijwilligersnetwerk blijkt maar weer eens goud waard te zijn.

Schade aan raster wordt herstelt
Schade aan raster wordt hersteld
Contactpersoon