Jaarverslag FREE Nature 2017

25.05.2018

Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van FREE Nature over 2017. Hierin treft u een impressie van onze activiteiten en de door ons bereikte resultaten.

Terugblikkend op 2017 kijken we als FREE Nature terug op een succesvol en feestelijk jaar. Een jaar waarin we met onze vrijwilligers, opdrachtgevers en overige relaties gevierd hebben dat FREE Nature al tien jaar als zelfstandige stichting op eigen benen staat.  De Foundation for Restoring European Ecosystems, beter bekend als FREE Nature, werd in 2007 opgericht.

Het werk van FREE Nature concentreert zich op het herstel en de ontwikkeling van spontane natuur. Hier dragen we op vele manieren aan bij, maar vooral door de inzet van onze kuddes. Kern van ons werk is immers het begrazen van natuurgebieden. Maar daarnaast verzorgen we ook cursussen en geven we advies over thema’s als herstel van natuurlijke processen via natuurlijke begrazing. Hierdoor werken we aan het gehele traject: van plan tot uitvoering. Het bevorderen van dit soort natuur-en landschapsontwikkeling en het creëren van de ruimte voor de mens om hiervan te genieten heeft de afgelopen tien jaar centraal gestaan in onze missie. Een doel dat we ook de komende jaren blijven nastreven!

Bij dit voorwoord past veel waardering voor iedereen in en rond het FREE Nature-team die hier in 2017 op zijn eigen manier aan heeft bijgedragen.

Wij wensen u veel lees-en kijkplezier met dit jaarverslag!
Klik hier om het jaarverslag te downloaden

Jos Vrolijk

directeur / bestuurder  FREE Nature

Jaarverslag FREE Nature 2017 front