Gemeente ’s-Hertogenbosch draagt beheer Kanaalpark over

01.02.2018

St. Eyghentijds is de nieuwe beheerder, FREE Nature blijft verantwoordelijk voor de begrazing

Woensdag 31 januaru sloot de Gemeente een overeenkomst met de stichting Eyghentijds. Deze stichting runt de stadsboerderij in het Kanaalpark. De stichting gaat het beheer van het noordelijk deel van het Kanaalpark en de Koornwaard van overnemen. De stichting werkt daarvoor samen met stichting Free Nature en vereniging Natuurmonumenten. De samenwerking is goed voor de natuur, de ontwikkeling van het Kanaalpark en de betrokkenheid van bewoners. De gemeente levert samen met de provincie een financiële bijdrage voor het opstarten van het beheer.

Om het beheer te organiseren, gaat de stichting op zoek naar vrijwilligers. Deze leiden ze op tot parkwachters. De parkwachters houden toezicht in het Kanaalpark en op de kudde Rode Geuzen. Ook geven ze rondleidingen en zijn ze het eerste aanspreekpunt voor bezoekers van het Kanaalpark. Het is de bedoeling dat de stichting Eyghentijds het beheer en onderhoud over twee jaar geheel zelfstandig uitvoert.

De stichting gaat het beheer betalen met inkomsten uit het gebied zelf. Bijvoorbeeld door het verkopen van wildernisvlees. Ieder jaar worden er kalveren geboren in het natuurgebied. Als er te veel runderen komen, worden er een paar geslacht. De runderen leven in de vrije natuur en krijgen geen onnodige medicijnen. Daardoor is wildernisvlees een uniek en gezond natuurproduct.

Kanaalpark

Sinds twee jaar ligt er een prachtig nieuw natuurgebied langs het Maximakanaal: Het Kanaalpark. Dit is een ecologische verbindingszone van 6 kilometer. Het Kanaalpark verbindt de Maas met het beekdal van de Aa. Dieren en planten kunnen via deze verbinding andere natuurgebieden bereiken. En het werkt. Soorten als bever, das en veel soorten water- en moerasvogels maken al gebruik van het Kanaalpark. Maar ook voor wandelaars en fietsers is het een bijzonder interessant gebied om te verkennen.

Begrazing

Het Kanaalpark is eigendom van de Gemeente ‘s Hertogenbosch. In het noordelijk deel grazen Rode Geuzen. Dit zijn wild levend runderen van Free Nature. Deze zijn zeer geschikt voor het begrazen van natuurgebieden. Ze leven in kuddes en hebben weinig verzorging nodig. Natuurlijk is er wel toezicht op de gezondheid van de dieren. De runderen zorgen ervoor dat het gebied niet helemaal dichtgroeit met bos. Daardoor ontstaat een afwisselend, open landschap met moeras, water, struikgewas en ruigten van bloemen en kruiden. Hiervan profiteren op hun beurt weer allerlei dieren en planten.

Tussen de dijk en de Maas ligt het gebied de Koornwaard. Dit gebied is van Natuurmonumenten en vormt een geheel met het Kanaalpark. Ook daar grazen Rode Geuzen. Binnenkort laten we ook wilde paarden los in het Kanaalpark.

Bron: Gemeente ‘s - Hertogenbosch

Contactpersoon
Contact
tanja.debode@freenature.nl