Wijzigingen in de raad van toezicht januari 2017

04.01.2017

Start Prof. dr. Herbert Prins als lid van de Raad van Toezicht van FREE Nature per januari 2017

Hierbij willen we u op de hoogte brengen van een paar veranderingen in de samenstelling van onze Raad van Toezicht. Wij zijn bijzonder verheugd een nieuw lid van onze Raad van Toezicht te kunnen introduceren namelijk Prof. dr. H.H.T (Herbert) Prins. Herbert Prins is sinds 1991 hoogleraar aan het departement Omgevingswetenschappen van de Wageningen Universiteit en met name gespecialiseerd in (dier) ecologie, plant-dier interacties en plant-herbivoor relaties. 

Prof. dr. Herbert Prins
Prof. dr. Herbert Prins

De heer Prins vertegenwoordigde Nederland en de Europese Unie tijdens de vergaderingen van de Conventie inzake Biologische Diversiteit. Daarnaast heeft of had hij bestuursfuncties bij onder andere de Tropical Biology Association, Natuurmonumenten, Van Tienhoven Stichting en de Nederlandse Commissie voor Internationale Natuurbescherming. Ook is hij verbonden geweest aan de redacties van twee wetenschappelijke tijdschriften en is hij lid geweest van een aantal wetenschappelijke jury's. Zijn vorige functies waren o.a. research fellow van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen; ook was hij betrokken bij het uitvoeren van onderzoek en het geven van advies in onder andere Tanzania, Indonesië, Kenia, Zambia en Canada.

Herbert Prins is auteur of co-auteur van vele wetenschappelijke publicaties, populairwetenschappelijke publicaties en rapporten. Bovenstaande expertise en ervaring is uitermate relevant voor FREE Nature en we kijken dan ook uit naar de samenwerking.

Vertrek Raad van Toezicht lid Jaap Kuper 

J.H. (Jaap) Kuper, oud-rentmeester Kroondomein Het Loo, heeft aangegeven per 31 december 2016 zijn positie als lid van onze Raad van Toezicht op te willen zeggen. Jaap Kuper heeft als toezichthouder vanaf de oprichting van de Stichting FREE Nature in 2007 een belangrijke rol gehad in het stimuleren van de ontwikkeling en het bewaken van de continuïteit. Hiervoor zijn we hem zeer dankbaar en we hebben dit uiteraard ook kenbaar gemaakt bij een interne afscheidsbijeenkomst medio december. 

De portefeuille van Jaap Kuper (penningmeester) zal per 1 januari 2017 overgenomen worden door een bestaand collega-lid van onze Raad van Toezicht de heer W.T. (Wim) van Gelder.