Zuidpolder

De Zuidpolder is een recent ingericht recreatie en natuurgebied gelegen in de gemeente Barendrecht. Het is de bedoeling dat het hele landbouwgebied van in totaal 172 hectare wordt omgevormd tot een openbaar natuur- en recreatiegebied. De ontwikkeling van de Zuidpolder is verdeeld in een aantal delen. Voor deelgebied fase 1 zijn Galloways ingezet om het gebied te begrazen. Nu bestaat het gebied nog voornamelijk uit ingezaaide graslanden met daar doorheen sloten voor de afwatering en rondom een diepere watergang als afscheiding.

De grazers leven vanaf eind september 2016 in het gebied. De runderen zijn geïntroduceerd in de Zuidpolder om (onder andere) te zorgen voor meer ‘natuur’ dicht bij de stad.

Bij begrazing van de Zuidpolder gaan we er zoveel mogelijk uit van de principes van natuurlijke begrazing. Dit betekent dat dieren jaarrond, zonder bijvoeren, buiten lopen in de natuur. ’s Zomers zorgt dit voor een overdaad aan voedsel, alleen het meest smakelijke gewas wordt gegeten, dit is het gras. Hierdoor kunnen tal van bloemen en kruiden tot bloei komen. Op hun nectar en zaden komen veel soorten insecten af, die weer een voedselbron vormen voor veel vogels. In de winter raakt het verse voedsel geleidelijk op. De dieren schakelen nu over op minder smakelijke gewassen zoals verdorde kruiden en takken en twijgen van bomen en struiken. Dit is het moment van het jaar dat de dieren de structuur van het landschap vormgeven.

Door de natuurlijke begrazing zal het gebied dus ook aantrekkelijker worden voor andere flora en fauna zoals specifieke vlinder- en vogelsoorten die gedijen in verruigd en kruidenrijk grasland.

Opdrachtgever
Gemeente Barendrecht
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
6 hectare