Weurtse Uiterwaard

De Weurtse uiterwaard begint bij het begin van het Maas-Waalkanaal, rond het grindgat Weurt en loopt door richting de Beuningse uiterwaard. In het gebied lopen 10 Koniks. Een groot deel van het gebied is oeverwal, met aan de ene kant Waalstrand en aan de andere kant de Weurtseplas. De plas is op de meeste plaatsen minder dan 3 meter diep maar op sommige plaatsen ook dieper dan 5 meter.

Sinds 1995 vindt er natuurlijke begrazing plaats. Het aantal plantensoorten is enorm toegenomen. Op het strand vind je bijna alle soorten die bekend staan als pioniersvegetatie van het rivierengebied. Op de oeverwal staan stroomdalplanten van schrale graslanden, zoals kleine ratelaar, harige ratelaar, kleine ruit en brede ereprijs, maar er staat ook een bosje van reuzenberenklauw. Het gebied kent meerdere terreineigenaren (Alliander, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat) voor wie FREE Nature het beheer uitvoert. Op dit moment vindt alleen begrazing met vrouwelijke Koniks plaats. De Koniks hier zijn dieren waar we niet verder mee willen in de voortplanting. De dieren kunnen hier hun laatste veulen krijgen en worden daarna of naar een ander gebied verplaatst of geslacht. Op deze manier slachten we geen drachtige merries.

In het gebied komen veel konijnen voor. Zoveel dat honderden konijnen samen ook het gebied begrazen. Onze Koniks grazen korte tapijtjes. Deze korte stukjes zijn geliefd bij de konijnen die ook onder de meidoorns grazen waar de paarden niet kunnen komen.

Het gebied is geliefd bij hondenuitlaters die er hun rondje lopen. Als u afstand bewaard tot de Koniks gaat het prima samen.

Tot voorjaar 2017 liep hier een van onze eerste Koniks. Ze is bijna 22 jaar geworden. Door versleten kaken was ze de laatste maanden magerder totdat het niet meer ging. Zij heeft een prachtig natuurlijk leven gehad.

Opdrachtgever
Staatsbosbeheer & Alliander
Contactpersoon
Dieren in dit gebied