Veluwe

Wisent op de Veluwe

In de jaren ’80 gingen de eerste gedachtes al rond om wisenten naar de Veluwe te brengen. En op 12 april 2016 was het eindelijk zover, de eerste wisenten werden losgelaten in een bos- en heidegebied op de Veluwe. Het project Wisent op de Veluwe wordt geleid door projectpartners Stichting Wisent op de Veluwe, ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer. FREE Nature is juridisch eigenaar en beheerder van de dieren. De kuddebeheerder houdt samen met vrijwilligers van de stichting toezicht op kudde.

Meer dan grazen

De wisenten helpen bij het behouden van het halfopen landschap. Met hun uitgebreide menu van grassen, kruiden, bladeren, bosvruchten, knoppen en bast creëren zij open plekken met veel structuur. Deze structuur zorgt ervoor dat vele planten en dieren hun plekje in het gebied kunnen vinden. Daarnaast wordt verwacht dat de wisent een positieve bijdrage zal leveren aan het terugdringen van de exoot Amerikaanse vogelkers. Ook het leven in sociale kuddes brengt een belangrijke bijdrage aan de toename van biodiversiteit. Zo maken de dieren zandbaden en stierenkuilen. Hierdoor keren steeds meer soorten insecten zoals groefbijen terug in de natuur. Zelfs de mest van deze dieren draagt bij aan het succes van het gebied. Op de mest komen vele soorten insecten af die op hun beurt weer gegeten worden door vogels en kleine roofdieren. In het najaar vindt je mooie soorten paddenstoelen op de mest. Wisenten dragen dus op vele manieren bij aan sterke ecosystemen.

Hun leefgebied

Nu nog leven de dieren in een gebied van ruim 400 hectare. Het is een afwisselend heidelandschap met bossen. Het grootste deel van het bos wordt nu nog gedomineerd door grove dennen. Deze bossen zijn destijds massaal met dennen ingeplant vanwege de mijnbouw en het tegengaan van de zandverstuiving die de omliggende dorpen dreigden te overstuiven. Het bosbeheer is al jaren meer gericht op biodiversiteit en men ziet de loofhoutsoorten dan ook gestaag toenemen. De zandverstuivingen zijn nog steeds zeer waardevol en trekken jaarlijks duizenden bezoekers. De heidegebieden herbergen vele soorten planten en dieren. Hiervan is pijpestrootje een bekende grassoort die heide dreigt te overgroeien. Zonder beheer ontwikkeld heide altijd door naar een bebost gebied. Dat is een natuurlijk proces die verschillende fases van successie doorloopt. Dieren zoals de wisent remmen deze fases, al dan niet lokaal, af door grassen te eten en jonge struiken en bomen te slopen. Zij zijn hierbij onderdeel van andere grotere fauna zoals edelhert, wild zwijn en ree. Door de schrale omstandigheden is bewust gekozen om met een kleine groep dieren te starten. Inmiddels wordt het hele gebied goed gebruikt door de dieren en zijn de zes wisenten in goede conditie. 

Op zoek naar de wisent

De wisenten leven in een afgesloten gebied en zijn alleen te bezoeken via georganiseerde excursies. Wel worden de wisenten regelmatig vanaf de openbare wegen gezien. Wisenten zijn rustige dieren die weinig interesse in mensen hebben. En ze weten goed dat het raster mensen bij hun weg houdt, daarom staan ze soms vrij dichtbij het raster. Hoewel dit soms doet vermoeden dat ze niet wild zijn is het tegendeel waar en als mens blijft aan ons de verantwoordelijkheid om de afstand te bewaren. Binnen het gebied is 50 meter een afstand waarbij wisenten mensen goed gedogen. Wie op excursie gaat zal hier meer over leren en dit bijzondere dier beter leren kennen.

Het boeken van excursies kan via: www.wisentopdeveluwe.nl.

 

Opdrachtgever
ARK Natuurontwikkeling
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
400 hectare