Schotsman

Tussen het strand en het Veerse Meer ligt het pareltje de Schotsman, een natuurgebied beheerd door Staatsbosbeheer. Het is een voormalige zandplaat die na de afsluiting van het Veerse Gat in 1961 droogviel. Het gebied bestaat uit duintjes, bos, struweel en bloemrijk grasland. Een deel van dit natuurgebied wordt al vele jaren begraasd met Schotse hooglanders. Staatsbosbeheer heeft FREE Nature gevraagd de kudde en het beheer daarvan over te nemen.

De grote wens van Staatsbosbeheer is het gebied beheren met natuurlijke kuddes met de bijbehorende dynamiek, zoals het ontstaan van stierenkuilen en zandbaden. Sinds kort leeft er ook een harem koniks van FREE, die met hun graasgedrag zullen zorgen voor meer variatie in het gebied. Zo kunnen koniks bijvoorbeeld beter overweg met stugge grassen, zoals duinriet. Én ze maken zandbaden waar insecten (zoals zandbijen) van profiteren! De eerste veulens zijn inmiddels geboren.

Schotsman
Schotsman
Scotsman
Schotsman
Opdrachtgever
Staatsbosbeheer
Contactpersoon
Dieren in dit gebied