Oosterhoutse Waarden

De Oosterhoutse Waarden ligt ter hoogte van het dorp Oosterhout en de Nijmeegse wijk Oosterhout. Sinds 2015 werd de Oosterhoutse Waarden opnieuw ingericht, als onderdeel van het riviersysteem. Het afwisselende gebied is rijk aan flora en fauna en wordt door FREE Nature begraasd door Schotse Hooglanders en Koniks.

Koniks Oosterhoutse Waard

Het gebied is vrij te bezoeken voor wandelaars en recreanten: en dat wordt ook zeker gedaan! Voor bewoners van de Waalsprong en omstreken, vormen de Oosterhoutse Waarden een prachtige plek om te genieten van de natuur.

Schotse Hooglander Oosterhoutse Waarden
Opdrachtgever
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Gemeente Nijmegen
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
94 hectare