Noordwaard

In de Noordwaard gaan hoogwaterveiligheid, natuur en recreatie hand in hand. De hoofddoelstelling van het gebied is het afvoeren van hoog water van de omliggende rivieren. Zo kan de Noordwaard het niveau van de Merwede tot wel 30 centimeter verlagen en houden steden als Gorinchem en Werkendam droge voeten. Nu en in de toekomst. Naast veiligheid biedt dit ook kansen voor recreatie en natuur. In de Noordwaard liggen verschillende vaarroutes voor kano of sloep, ook mag u er vrij rondstruinen. Duizenden vogels profiteren van het aanwezige water. Om het gebied open te houden en doorstroming van het water te garanderen worden grote grazers ingezet. Zij zorgen voor een rijk mozaïek van hoger en lager opgaande planten en houden het gebied open.

De Noordwaard is eigendom van Rijkswaterstaat en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. FREE Nature is verantwoordelijk voor het begrazingsbeheer en Bureau Waardenburg verzorgt de ecologische begeleiding.

Ontmoet de waterbuffels in de Noordwaard

Uniek voor Nederland is natuurlijke begrazing met waterbuffels. Hier in de natte gebieden voelen deze grote grazers zich uitermate op hun gemak. Heel lang geleden, zo’n 126.00 jaar terug, waren er nog wilde waterbuffels in ons land. De huidige waterbuffels stammen af van dieren uit de Balkan waar ze gehouden worden als werkdier of voor de melk. Natuurlijke begrazing met waterbuffels is nieuw in Nederland. Vanwege hun dikke huid liggen ze ‘s zomers vaak in het water om af te koelen, maar ze kunnen ook goed tegen onze winters. Waterbuffels zijn niet gevaarlijk, maar wel erg nieuwsgierig. Daarom wordt geadviseerd voldoende afstand te houden.

De waterbuffels worden in de Noordwaard ingezet met een specifiek doel. Zij kunnen die plekken bereiken waar andere grazers niet komen. Ze zwemmen graag door het het water en leggen grote afstanden af. Waterbuffels zijn een stuk groter dan bijvoorbeeld de Schotse Hooglander en konik. Hierdoor zijn ze nog beter in staat ruw voedsel te verteren, zoals bijvoorbeeld ouder riet of lisdodde.

Koniks en Schotse Hooglanders

Naast de waterbuffel grazen er ook andere grazers in de Noordwaard. Zo zijn er verschillende harems en een hengstengroep koniks te vinden. Zij kunnen een grasmat uitermate kort afgrazen. De Schotse Hooglanders zijn dan weer gek op bijvoorbeeld wilgenopslag en langer ruwer gras. Zo vullen de verschillende soorten elkaar mooi aan.

Toegankelijkheid

De Noordwaard is vrij toegankelijk en u mag er vrij rond struinen. Door het vele water is het wel af en toe zoeken naar de juiste route. Een bezoek per kano of sloep is dan ook een goed alternatief. En door de wijde omgeving is het goed fietsen. Regelmatig organiseert FREE Nature excursies welke in de lokale media en op onze website vooraf worden aangekondigd.

Noordwaard