Naardermeer

Het Naardermeer is van oorsprong een natuurlijk meer. Het ligt op de grens van twee karakteristieke Nederlandse landschappen. Ten Noorden, Westen en Zuiden ligt het natte land; weidegrond doorsneden met rechte sloten. En in het Oosten liggen de zandgronden van het Gooi.

De dieren lopen rond het Naardermeer in de bufferzone. Aankoop en ontwikkeling van een bufferzone tussen het oorspronkelijke Naardermeer en het boerenland maakt deel uit van het Herstelplan Naardermeer. De bodem van de bufferzone is zeer divers. In het Oosten vooral zand, in het Noorden een dik veenpakket en in het Westen rivierklei (afzetting van de Vecht). Er wordt gestreefd naar een aaneengesloten begrazing van de bufferzone, maar zover is het nog niet.

Naardermeer

In 1989 heeft Natuurmonumenten zelf 12 Galloways geïmporteerd uit Zuid Schotland. In 2004 werd deze groep van inmiddels 70 dieren overgenomen door Free Nature.  Op dit moment wordt in totaal circa 244 hectare, verspreid over een 10-tal gebieden rond het Naardermeer, begraasd met circa 145 Galloway-runderen.

Om deze kudde gezond en evenwichtig te houden wordt ieder najaar een aantal dieren geslacht, het vlees is lokaal als vers vlees verkrijgbaar.

Naardermeer
Opdrachtgever
Natuurmonumenten
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
244 hectare