Meelenbroek

Het nieuwe natuurgebied Meelenbroek sluit aan op andere natuurgebieden (ca. 50 ha) die ARK in samenwerking met FREE Nature in de periode 2010-2017 in deze omgeving ontwikkeld heeft, en in 2017 overgedragen heeft aan Staatsbosbeheer.

Het nieuwe gebied wordt net als de aangrenzende natuurgebieden extensief en jaarrond begraasd door runderen. Samen vormen ze een robuust complex  van natuurgraslanden met struwelen, kleine bosjes, bronbeekjes en ruigten. Bijzondere soorten als Grauwe klauwier, Hazelmuis en Wilde kat. De ruige natuurgraslanden zijn voor de Wilde kat mogelijk ook een geschikt tussenstation, als ze vanuit het Vijlenerbos op zoek gaan naar nieuw leefgebied in Zuid-Limburg.

Opdrachtgever
ARK Natuurontwikkeling
Dieren in dit gebied