Maashorst

In de Maashorst vindt momenteel het grootste natuurontwikkelingsproject van Noord-Brabant plaats. De komende jaren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een halfopen heide- boslandschap van maar liefst 1500 hectare groot. Verschillende organisaties zoals gemeente, Staatsbosbeheer, ARK Natuurontwikkeling en anderen werken samen om deze opdracht van de provincie te realiseren. Stichting Taurus (taurossen en exmoors) en FREE Nature (wisenten) verzorgen het kuddebeheer in dit gebied. De drie grote grazers zijn hier de nieuwe architecten van het landschap.

Verschillende schillen

De Maashorst kan worden opgedeeld in verschillende schillen. In het midden ligt het natuurkerngebied. Hier vormen natuurlijke processen het landschap. In grote delen mag vrij gewandeld worden, alleen het leefgebied van de wisent is tijdelijk afgesloten voor publiek. Daaromheen vormen bossen en heidevelden met vele paden een schil volop mogelijkheden voor tal van vormen van recreatie. De derde schil wordt gevormd door een gebruikslandschap van natuurcentra, extensieve boerderijen en hooilanden. Nog steeds ver weg van de intensieve landbouw verderop in Brabant.

Exmoors bij poel op de Maashorst
Exmoorpony's bij een van de waterpoelen die verspreid in het gebied liggen.

De Maashorst en haar grazers

In de Maashorst is heel bewust gekozen voor een drietal grote grazers. De wisenten zijn cruciaal in de ontwikkeling van het halfopen boslandschap. Zij schillen en slopen jonge boompjes terwijl elders doornstruweel wel een kans krijgt. Zo ontstaat een eerste structuurlaag in het landschap. Samen met de aanwezige exmoors kunnen zij goed overweg met ruw voedsel als oude grassen en boombast. Exmoors helpen mee het pijpenstrootje kort te houden. Van de verse hergroei profiteren de Taurossen die voor nog meer structuurontwikkeling zorgen.

Nu nog lopen de wisenten in een voor publiek afgesloten gebied. Na nauwkeurig evaluatie is het de bedoeling het leefgebied geleidelijk te vergroten totdat een groot leefgebied van 1500 hectare ontstaat waar alle soorten grazers elkaar tegen kunnen komen.

Taurossen Maashorst
Sociale interactie tussen taurossen.

Beleef de Maashorst

Regelmatig worden er excursies aangeboden door ARK Natuurontwikkeling of door de Maashorstrangers vanuit het natuurcentrum de Maashorst. Het leefgebied van de Taurossen en Exmoors is nu al vrij toegankelijk te voet, te fiets en zelfs als ruiter. De komende jaren en in samenspraak met de gebruiker wordt verder gewerkt aan de openstelling van de Maashorst op dusdanige wijze dat dit hand in hand gaat met de verdere ontwikkeling van dit natuurgebied.

Wisent en publiek in de Maashorst
Wisenten vertrouwen op het raster. In het veld blijft een afstand van 50 meter gewenst. De dieren leven in hechte sociale verbanden en hebben rust en ruimte nodig.
Opdrachtgever
St. Maashorst in Uitvoering i.s.m. Staatsbosbeheer
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
1500 hectare