Loevestein – Munnikenland

Op het uiterste puntje van Gelderland ligt het mooie Munnikenland. Een fantastisch Natura2000 gebied waar niet alleen natuur te beleven is, maar ook cultuurhistorie ruimschoots aan bod komt. Met Slot Loevestein als episch centrum van dat alles, is een bezoekje aan het Munnikenland zeer de moeite waard.

Het Munnikenland is de afgelopen jaren flink op de schop gegaan. In het kader van Ruimte voor de Rivier werd er landinwaarts een nieuwe dijk, genaamd de Wakkere dijk, aangelegd en werd de oude Deltadijk weggegraven. Zo ontstond er een flinke overstromingsvlakte waar de rivier bij hoogwater haar gang kan gaan. De nieuwe dijk zorgt niet alleen voor droge voeten in de Bommelerwaard, maar herbergt bij hoogwater ook de Koniks en Rode Geuzen die het Munnikenland begrazen. Speciaal daarvoor heeft de Wakkere dijk flauwe taluds en is extra breed. Je kunt de dijk ook gebruiken om over te fietsen, wandelen of lekker te picknicken op de zogenaamde tribunes.

Al sinds 2000 is de Rode Geus te vinden in het Munnikenland. Eerst in een klein groepje, maar inmiddels is de kudde uitgegroeid tot ruim 60 runderen. In 2007 kwamen de Koniks erbij. Op dit moment telt de kudde ruim 100 dieren en is daarmee de grootste vrijlevende paardenkudde van FREE Nature. Het begrazingsgebied beslaat in de zomermaanden 230 hectare. In de winter komt daar met de Brakelse Benedenwaarden nog eens 130 hectare bij. Hier graast in de zomer agrarisch vee van Agrarische Natuurvereniging de Capreton.

Opdrachtgever
Staatsbosbeheer
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
360 hectare