Lobberdense Waard

De Lobberdense Waard is een rijk en gevarieerd gebied met steenfabrieken, kleiputten, een zandplas, ooibos en cultuurland. Momenteel is het terrein een plangebied in ontwikkeling. Met behulp van zandwinning wordt de rivierveiligheid in het gebied vergroot. De natuur krijgt meer ruimte en is toegankelijk voor bewoners en recreanten van elders. Er vinden jaarlijks veldlessen plaats waarbij kinderen van groep 7/8 al struinend het gebied ontdekken.

Grasland Lobberden

Ook al heeft het gebied zijn metamorfose nog niet ondergaan, het is nu al schitterend terreintje waar je een kudde halfwilde grazers kunt tegen komen. De kleine rustige kudde bestaat uit een aantal Rode Geuzen. Voor de toekomstige Lobberdense Waard wordt gestreefd naar een mozaïek van ooibos, moeras, kleiputten, waterplassen en door halfwilde runderen begraasde graslanden. Door de goede waterkwaliteit, de ondieptes en de herstelde natuurlijke processen zoals rivierdynamiek en begrazing, ontstaat er soortenrijke, robuuste natuur.

Zelf op pad? U kunt vrij struinen door de Lobberdense waard. U kunt een plattegrond van het struingebied downloaden op www.lobberdensewaard.nl waar u overigens veel meer achtergrond info van het project kunt lezen.

Put Lobberden
Opdrachtgever
CIV
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
40 hectare