Landtong Rozenburg

In het hart van de Rotterdamse haven ligt het prachtige natuurgebied de Landtong. De Landtong Rozenburg ligt ingeklemd tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. In 2000 was dit natuurgebied één van de voorbeeld gebieden van het project `Nieuw Rotterdams Peil’ van het Wereld Natuur Fonds. Sindsdien heeft het gebied zich prachtig ontwikkeld met opgaande struweel, open plassen, grasvlakte en kruidenruigtes.

De Landtong is ontstaan rond 1960 als bijproduct van het graven van het Calandkanaal en de aanliggende havens. De door mensen gemaakte, hooggelegen vlakte van gronddepots heeft zich hier in enkele tientallen jaren spontaan ontwikkeld tot een ruig duinachtig landschap van 60 hectare groot. Doordat hier altijd heel terughoudend beheer heeft plaatsgevonden, hebben natuurlijke processen een hoofdrol gespeeld. Denk aan processen als langzame ontzilting, spontane begroeien en neerslag en verdamping.

Sinds 1999 is hier jaarrondbegrazing door halfwilde runderen (Schotse Hooglanders) als natuurlijk proces bijgekomen. Doordat de runderen hier en daar wat eten en dan weer verder trekken, krijg je een gevarieerd gebied met natuurlijke overgangen. Een ander voordeel van de Schotse Hooglanders in het gebied is dat de zaden van bomen en planten in de vacht blijven hangen en zo door het hele gebied verspreid worden. Op deze manier kunnen de planten zich overal in het gebied verspreiden en krijg je een brede afwisseling in het gehele gebied. Veel dieren en plantensoorten profiteren hiervan.

De Landtong is ontzettend rijk aan bloemen, insecten en vogels. Doordat er de laatste jaren steeds meer struweel te vinden is op de Landtong, kunnen ook soorten als spechten, zomertortels en de nachtegaal hier steeds beter uit de voeten. In de wateren vind je veel verschillende vogelsoorten zoals; eenden, ganzen en rietvogels. Door de grote variatie aan planten en kruiden is de Landtong het aan vlinders meest rijke gebied in de wijde omtrek.

Opdrachtgever
Staatsbosbeheer & Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
60 hectare