Kempen~Broek

In het Kempen~Broek ontwikkeld zich in rap tempo een natuurgebied van internationale allure. FREE Nature begeleidt hier, in opdracht van Stichting Taurus, de verwildering van kuddes Taurossen en Exmoor pony’s. Deze grote grazers zijn de landschapsarchitecten van de toekomst. Nu nog bestaat het Kempen~Broek uit meerdere losse gebieden, maar voor eind 2017 moet hier een aangesloten gebied van minimaal 800 hectare liggen, een gebied dat daarna alleen nog maar verder zal groeien.

Veel meer dan alleen grote grazers

Behalve de Taurossen en Exmoor pony’s is er nog veel meer te ontdekken in het Kempen~Broek. Zoals de naam al doet vermoeden bestaat het gebied voor een groot deel uit natte kwelgronden. In de broekbossen broedt de Wielewaal en tijdens een warme zomeravond verzorgen de boomkikkers een waar concert. De roergronden geven het water soms een rode waas; het ijzer wat aan de oppervlakte komt. Elders zijn drogere gronden te vinden zoals in de Laurabossen. Tussendoor jaagt de wespendief en de blauwe kiekendief. Kleinere fladderaars zijn o.a. de grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogelvlinder, kleine parelmoervlinder, groot dikkopje en koevinkje, stuk voor stuk bijzondere soorten. Onlangs is bovendien de bever na lange afwezigheid weer waargenomen, maar ook veel reewild, het edelhert, het wild zwijn en dassen leven in dit prachtige natuurgebied.

Taurossen in het Kempen~Broek

Gebiedsontwikkeling

Momenteel ondergaat het Kempen~Broek een ware metamorfose. Dit biedt mogelijkheden voor een nieuwe waterhuishouding, eentje waarbij de natuur zo lang mogelijk water vast kan houden en in zijn oorspronkelijke natte staat wordt herstelt. Maar ook waarbij de natuur ten tijde van droogte weer water afgeeft aan de boeren uit de omgeving. Barrières als wegen worden via passage geslecht. Voor de mens is er volop de ruimte om van al dit moois te genieten.

Oerbeesten in een oerlandschap

In het Kempen~Broek kan je plots oog in oog komen te staan met beesten die direct uit de oertijd lijken te komen. Niets is minder waar, de Taurossen en Exmoor pony’s hier zijn de grote grazers van de toekomst. De Taurossen zijn eigendom van stichting Taurus. Zij begeleiden het fokprogramma op weg naar een nieuwe grote grazer, maar wel eentje die zowel qua uiterlijk als genetisch zoveel mogelijk lijkt op de oeros. Oerossen zijn de wilde voorouders van onze koeien die wij eeuwen lang hebben geselecteerd op eigenschappen die voor de mens wenselijk waren. De Tauros doorloopt nu de weg terug. Ook de Exmoor pony doet vermoeden aan lang vervlogen tijden. Onlangs toonde onderzoek aan dat de Exmoor genetisch sterk verwant is aan één van de laatste kuddes wilde paarden in Europa. Beide soorten vervullen met hun gegraas nu al een belangrijke rol. FREE Nature begeleid hier de verwildering van de toekomstig landschapsarchitecten van het Kempen~Broek.

Opdrachtgever
Natuurmonumenten & st. Taurus
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
800 hectare