Indetal

Op een steenworp afstand van de Duitse stad Aken, stroomt de kleine rivier de Inde omgeven door het Indetal: met 128 hectare een van de grootste beschermde natuurgebieden nabij Aken. Langs de meanderende rivier heeft zich een rijkelijk drasland gevormd, afgewisseld door kalkgrasland, bossen en heuvelweiden, welke het biotoop vormen voor diverse dier- en plantsoorten.

Op een stuk van tien hectare graast sinds mei 2022 een sociale kudde Schotse Hooglanders. Deze kudde wordt in samenwerking met het Duitse NABU Naturschutzstation Aachen beheerd. In het natuurgebied langs de kronkelende rivier de Inde, dragen de Schotse Hooglanders een steentje bij aan het project 'Life BOVAR'. 

-

Nur einen Steinwurf von Aachen entfernt fließt das Flüsschen Inde durch das Indetal: mit 128 Hektar ist es eines der größten Naturschutzgebiete bei Aachen. Entlang des mäandrierenden Flusses hat sich ein reichhaltiges Sumpfgebiet gebildet, das von Kalkmagerrasen, Wäldern und Hügelwiesen durchsetzt ist, die das Biotop für verschiedene Tier- und Pflanzenarten bilden.

Seit Mai 2022 weidet eine soziale Herde Schottischer Hochlandrinder auf einem zehn Hektar großen Abschnitt. Diese Herde wird in Zusammenarbeit mit der Deutschen NABU-Naturschutzstation Aachen betreut. Im Naturschutzgebiet entlang des sich schlängelnden Flusses Inde leisten die Schottischen Hochlandrinder ihren Beitrag zum ‘Projekt Life BOVAR’.

Indetal

In hun zoektocht naar voedsel en met hun natuurlijke gedrag, vormen de grote grazers een mozaïek aan bloeiende weiden, de vorming van struweel en een rijk reliëf langs de rivier, wat de algehele biodiversiteit van het gebied behoudt en bevorderd. Een belangrijke taak, want daarmee voorzien de runderen in de voedselvoorziening en habitat voor insecten, kleine zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën.

Op die laatste soortgroep ligt in dit specifieke project de focus, waarbij men zich in het bijzonder richt op de bescherming van de zeldzame geelbuikvuurpad. Deze met uitsterven bedreigde paddensoort, met typerende geelgevlekte buik, moet gaan profiteren van de aanwezigheid van de grazers langs de oevers van de rivier en de natte, zompige delen. Door hun betreding ontstaan in de hoefafdrukken kleine poeltjes, waar de geelbuikvuurpad zo van houdt.

-

Auf der Suche nach Nahrung und durch ihr natürliches Verhalten schaffen die großen Weidetiere ein Mosaik aus blühenden Wiesen, die Bildung von Dickichten und ein reichhaltiges Relief entlang des Flusses, das die Artenvielfalt des Gebiets insgesamt erhält und fördert. Dies ist eine wichtige Aufgabe, da die Rinder Nahrung und Lebensraum für Insekten, kleine Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien bieten.

Die letztgenannte Artengruppe steht im Mittelpunkt dieses Projekts, wobei der Schwerpunkt auf dem Schutz der seltenen Gelbbauchunke liegt. Diese vom Aussterben bedrohte Krötenart mit ihrem typischen gelb gefleckten Bauch dürfte von der Anwesenheit der Weidetiere an den Flussufern und in den feuchten, sumpfigen Gebieten profitieren. Durch ihre Tritte entstehen kleine Pfützen in den Hufabdrücken, die die Gelbbauchunke liebt.

Indetal

Net als in veel van de andere begrazingsgebieden, bent u ook bij het Indetal van harte welkom. Parkeren kan langs de Komericher Weges. De runderen kunnen uitsluitend vanaf de wandelpaden rondom het gebied, bekeken worden en honden dienen aangelijnd te blijven. Op verschillende punten langs de wandelpaden vindt u bordjes met deze voorschriften én meer informatie over het Life BOVAR-project.

-

Wie in vielen anderen Weidegebieten auch, sind Sie im Indetal herzlich willkommen. Parkmöglichkeiten gibt es entlang des Komericher Weges. Die Rinder können nur von den Wanderwegen um das Gebiet herum beobachtet werden, und Hunde müssen an der Leine geführt werden. An verschiedenen Stellen entlang der Wanderwege finden Sie Schilder mit diesen Hinweisen und weiteren Informationen über das Projekt Life BOVAR.

Schotse Hooglander zoekt verkoeling in Indetal
Opdrachtgever
NABU
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
10 hectare