Gelderse Poort: Stadswaard, Oude Waal, Groenlanden en Bizonbaai

Dit gebied is (te voet) vanaf de Waalkade in Nijmegen te bereiken. Je kan je weg dan, door het begrazinggebied, vervolgen tot halverwege de Ooijpolder bij het dorp Ooij.

Sinds 2003 lopen in dit gebied van Staatsbosbeheer Konik-paarden en Galloway-runderen. In de loop der jaren is dit gebied gegroeid tot 435 hectare, waarvan een kleine 100 hectare uit water bestaat. Bijzonder is dat hier een aantal gebieden aan elkaar gekoppeld zijn middels dijkversteken. Hierbij zijn er veeroosters in de dijk gelegd, waardoor de grazers vrij de dijk kunnen oversteken en de auto’s (soms) moeten wachten.

Opdrachtgever
Staatsbosbeheer
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
435 hectare