Geldersche Poort: Millingerwaard

Bijna op de grens met Duitsland en stroomafwaarts van het dorp Millingen a/d Rijn ligt de Millingerwaard. Deze uiterwaard aan de zuidoever van de Waal is een natuurontwikkeling gebied van het eerste uur. Al in 1992 is hier gestart met jaarrond begrazing met Konik-paarden en Galloway-runderen. In de loop der jaren is dit gebied van Staatsbosbeheer uitgegroeid tot 365 hectare en is daarmee een van de grootste aaneengesloten begrazingsgebieden waar dieren van FREE Nature lopen. Zonder meer zijn hier de grootste kuddes te vinden. Het hele jaar door lopen er bijna 100 dieren. Met een ongeveer 50:50 verdeling over de paarden en runderen. Mede doordat hier al meer dan 20 jaar dieren lopen is dit een prachtig voorbeeld voor dit type beheer.

Millingerwaard
Opdrachtgever
Staatsbosbeheer
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
365 hectare