Geldersche Poort: Erlecomse Waard

In de Ooijpolder, halverwege Nijmegen en Millingen a/d Rijn ligt de bij Staatsbosbeheer in eigendom zijnde Erlecomse Waard. Dit gebied, aan de zuidoever van de Waal, is ongeveer 100 hectare groot. Een groot deel daarvan wordt in beslag genomen door het water van de Kaliwaal. Als je het water niet meerekent kom je uit op 56 hectare.

Binnen de Gelderse Poort is dit een van de laatste gebieden waar gestart is met jaarrond begrazing, namelijk in april 2008. De reden hiervoor is dat er in het gebied geen hoogwatervluchtplaats is, waardoor de dieren geen droge voeten houden bij de allerhoogste waterstanden op de rivier. Hierdoor heeft dit gebied een ander begrazingsbeheer, dan gebruikelijk is voor gebieden waar dieren van FREE Nature lopen langs de grote rivieren.

In de zomer kent het gebied een hoge begrazingsdruk, dan lopen er meer dan 50 dieren. In de loop van het najaar worden de eerste dieren afgevoerd. Bij het eerste hoogwater worden alle dieren weg gehaald, om pas weer terug te keren, nadat het laatste hoogwater weg is (in begin april).

De Erlecomse Waard is in 15 jaar tijd van een doorsnee uiterwaard uitgegroeid tot het meest soortenrijke stroomdalflorareservaat van de Rijntakken in Nederland.

Opdrachtgever
Staatsbosbeheer
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
100 hectare