Diezemonding

Natuurgebied de Diezemonding brengt de wildernis in de stad. Vlakbij het centrum van ’s Hertogenbosch is dit ruige, moerasachtige gebied te vinden. De Koniks en Rode Geuzen zorgen hier met hun gegraas voor een gevarieerde begroeiing. En daar profiteren de insecten en vogels dan weer van!

De Diezemonding, van oudsher bekend als de Ertveldpolder, is gelegen tussen Orthen en de A59 en ligt aan de Dieze en de Ertveldplas. Vroeger was dit onderdeel van de Beerse Maas, een binnendijks overloopgebied dat ervoor zorgde dat de dijken niet overstroomde. Dat verklaart het natte karakter van dit gebied. In 2015 is het gebied flink op de schop gegaan. Zo is er een meestromende nevengeul aangelegd. Met name de ondiepe stukken in de geul zijn erg aantrekkelijk voor de lepelaar die hier zeer regelmatig te zien is. Ook de bever is al gesignaleerd. De kade die de geul scheidt van de Franse Wielen, wordt veelvuldig gebruikt door wandelaars. Het gebied is overal toegankelijk voor bezoekers. Ook de hond mag mee, maar wel aan de lijn om de natuur niet te verstoren.

Het gebied wordt begraasd met een kleine kudde runderen en paarden. In totaal meestal zo’n 15 tot 20 dieren. Samen begrazen zij het gebied van 36 hectare wat naast een natte uiterwaardzone ook een droog stuk binnendijks heeft. Hier kunnen de dieren zelfstandig komen via een oversteek aan de Engelsedijk.

Opdrachtgever
Gemeente ’s Hertogenbosch
Contactpersoon
Oppervlakte
36 hectare