Diemerscheg

Natuurontwikkeling Diemerscheg

Waterlandtak-West is onderdeel van het project Natuurontwikkeling Diemerscheg. De Diemerscheg is een groene verbindingszone ten oosten van Amsterdam, verspreid over Diemen, Weesp en Muiden. Op 4 locaties worden natuurverbindingen versterkt of komt er nieuwe natuur. Hiermee vergroot het leefgebied van zeldzame planten, kleine (water)zoogdieren en water- en moerasvogels. Het project draagt bij aan de voltooiing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Een deel van de nieuwe natuur is compensatie voor de verbreding van de rijkswegen A1/A6 (Schiphol, Amsterdam en Almere). De provincie richt de gronden dusdanig in dat beheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de gewenste natuurdoelen kunnen realiseren.

Blijf op de hoogte en meld u aan voor een nieuwsbrief over natuurgebied Diemerscheg: diemerscheg@freenature.nl 

Opdrachtgever
Provincie Noord Holland
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
45 ha