Deelense Heide

Sinds 2023 begrazen acht Galloways 's-winters het natuurgebied de Deelense Heide. Het voormalig landbouwgebied werd de afgelopen jaren gemaaid: Staatsbosbeheer hoopt nu middels winterbegrazing de beoogde natuurdoelstellingen te behalen. In het voorjaar broedt de veldleeuwerik in het gebied: de kudde Galloways verhuisd dan weer terug naar het Naardermeer om daar het voorjaar en de zomer door te brengen.

Deelense Heide
Opdrachtgever
Staatsbosbeheer
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
40 hectare