Sabine Wolters

Als beheerder ben ik actief in de Loowaard. De Loowaard is onderdeel van de Gelderse Poort. Samen met mijn collega┬┤s en vele vrijwilligers voeren wij hier wekelijks controles uit. We letten op de dieren en het terrein. En we onderhouden rasters en voeren verschillende andere werkzaamheden uit. Ook geven wij graag voorlichting aan bezoekers.

Hier in het rivierengebied zorgen kuddes koniks, rode geuzen en galloways voor een robuuste natuur met zo min mogelijk ingrijpen van machines. Het landschap biedt dankzij begrazingsbeheer ruimte aan veel verschillende planten en dieren. De dynamiek van de rivier en de soortenrijkdom maken dat ik hier erg graag werk.

Onze missie om natuur op eigen benen te laten staan realiseren wij met het inzetten van grote grazers. Dit gebeurd op verschillende terreinen met diverse soorten grazers. De projecten staan nooit stil en de resultaten voor de natuur zijn prachtig om waar te nemen. Als communicatiemedewerker zet ik mij dan ook graag in om dit met de wereld te delen. Ons verhaal vertellen we zowel online als in het veld. Wilt u meer weten of een media item maken, neem dan contact met mij op voor meer informatie.

Twitter: @Wildernissen

Beheerder Sabine Wolters
Functie
Beheerder en Communicatiemedewerker
Telefoon