Jos Vrolijk

FREE Nature is een kleine, slagvaardige stichting met een bevlogen team van doeners en denkers. In 2007 is FREE Nature als zelfstandige stichting opgericht vanuit ARK Natuurontwikkeling. In die tien jaar hebben we heel veel ervaring opgedaan met natuurlijke begrazing en de daaruit (mede) voortvloeiende natuurontwikkeling. Als directeur / bestuurder heb ik de verantwoordelijkheid voor onze organisatie die bestaat uit 12 mensen in loondienst, aangevuld met een aantal free-lancers en een groot vrijwilligersnetwerk. Onze kernactiviteit is het professionele kuddebeheer voor een groot aantal opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, nutsbedrijven, (locale) overheden en provinciale landschappen.

Ik nodig u uit om onze gebieden te bezoeken of als (toekomstige)  opdrachtgever , relatie of vrijwilliger met ons in contact te komen. !

Jos Vrolijk
Functie
Directeur / bestuurder