Cursus natuurlijke begrazing in de praktijk

12.09.2019

Natuurlijke  begrazing  in  de  praktijk

halfwilde kuddes en natuurresultaten

12, 13 & 23 september, 4 & 11 oktober 2019

Begrazing van natuurterreinen heeft een hoge vlucht genomen in Nederland. Vele natuurgebieden worden begraasd door runderen, paarden, schapen en tegenwoordig zelfs door wisenten en waterbuffels. De manier waarop beheerders begrazing toepassen verschilt van gebied tot gebied. Van grazers als wandelende maaimachines tot grazers als (bijna) wilde dieren.

Deze vijfdaagse cursus is onmisbaar voor iedereen die in de praktijk met natuurlijke begrazing te maken heeft. Je maakt diepgaand kennis met alle aspecten van natuurlijke begrazing. Wat is de rol van grazers in het ecosysteem? Wat voor resultaten kun je wel en niet verwachten van begrazing? Wat is beter in een bepaald gebied: paarden, runderen, of zelfs herten, waterbuffels of wisenten? Met welke wetten en regels heb je te maken? Hoe ziet een natuurlijk sociaal   kuddeverband eruit? Hoe ga je om met mogelijke zorgen als distels, jacobskruiskruid of loslopende honden?

De cursus bestaat uit 5 dagen, die als volgt worden ingevuld:

dag 1:   natuurlijke processen en de rol van begrazing
dag 2:   verwildering van rund en paard; gedrag, gezondheid, regelgeving
dag 3:   natuurresultaten van begrazing: structuur en soorten
dag 4:   nieuwe inzichten: o.a. waterbuffels, wisenten en de rol van predatie
dag 5:   grootschalige begrazing met minimaal menselijk ingrijpen

Iedere cursusdag bestaat uit een theoriegedeelte en een veldexcursie.

De cursist krijgt inzicht in de rol van grazers in ecosystemen, in de mogelijkheden en onmogelijkheden van begrazing en in het omgaan met grote grazers in de praktijk. Er is ruim de tijd om eigen vragen en praktijkcases in te brengen.

Voorkennis: Ervaring in het werkveld of MBO
Locatie: diverse locaties in Nederland (o.a. Gelderse Poort, Maashorst & Noordwaard), nadere informatie volgt bij aanmelding.
Data: 12, 13 & 23 september, 4 & 11 okt 2019 (onder voorbehoud)
Tijdstip: 9.30-17.00
Kosten: € 1245, excl. BTW, inclusief één overnachting, koffie, lunches en uitgebreide cursusmap
Deelnemers: minimum 10, maximum 25
Overig: Voor specifieke wensen t.a.v. deze cursus kunt u contact opnemen met Roeland Vermeulen 06-20446830  of cursus@freenature.nl of zie www.freenature.nl

 

 

Datum
Contact
cursus@freenature.nl