Cursus natuurlijke begrazing in de praktijk

13.09.2018

halfwilde kuddes en natuurresultaten

13, 14 & 24 september, 4 & 12 oktober 2018

 

Begrazing van natuurterreinen heeft een hoge vlucht genomen in Nederland. Vele natuurgebieden worden begraasd door runderen, paarden, schapen en tegenwoordig zelfs door wisenten en waterbuffels. De manier waarop beheerders begrazing toepassen verschilt van gebied tot gebied. Van grazers als wandelende maai-machines tot grazers als (bijna) wilde dieren.

Deze vijfdaagse cursus is onmisbaar voor iedereen die in de praktijk met natuurlijke begrazing te maken heeft. Je maakt diepgaand kennis met alle aspecten van natuurlijke begrazing. Wat is de rol van grazers in het ecosysteem? Wat voor resultaten kun je wel en niet verwachten van begrazing? Wat is beter in een bepaald gebied: paarden, runderen, of zelfs herten, waterbuffels of wisenten? Met welke wetten en regels heb je te maken? Hoe ziet een natuurlijk sociaal kuddeverband eruit? Hoe ga je om met mogelijke zorgen als distels, jacobskruiskruid of loslopende honden?

De cursus bestaat uit 5 dagen, die als volgt worden ingevuld:

  • dag 1: natuurlijke processen en de rol van begrazing
  • dag 2: verwildering van rund en paard; gedrag, gezondheid, regelgeving
  • dag 3: natuurresultaten van begrazing: structuur en soorten
  • dag 4: nieuwe inzichten: o.a. waterbuffels, wisenten en de rol van predatie
  • dag 5: grootschalige begrazing met minimaal menselijk ingrijpen

Iedere cursusdag bestaat uit een theoriegedeelte en een veldexcursie. De cursist krijgt inzicht in de rol van grazers in ecosystemen, in de mogelijkheden en onmogelijk-heden van begrazing en in het omgaan met grote grazers in de praktijk. Er is ruim de tijd om eigen vragen en praktijkcases in te brengen.

Voorkennis: ervaring in het werkveld of MBO

Locatie: diverse locaties in Nederland (o.a. Gelderse Poort, Maashorst & Noordwaard), nadere informatie volgt bij aanmelding
Data: 13, 14 & 24 september, 4 & 12 oktober 2018 (onder voorbehoud)
Tijdstip: 9.30-17.00
Kosten: € 1245, excl. BTW, inclusief één overnachting, koffie, lunches en uitgebreide cursusmap
Deelnemers: minimum 10, maximum 25
Overig: Voor specifieke wensen t.a.v. deze cursus kunt u contact opnemen met Linda Abbing via 06 45 58 00 46 of via cursus@freenature.nl

Datum
Contactpersoon