Konikpaarden Landtong Rozenburg naar Spanje!

Vr. 16 – 09 - 2016

Eind dit jaar vertrekt de veelbesproken kudde Konikpaarden die leefde op Landtong Rozenburg naar Atapuerca, Spanje. Het transport zal begin november plaatsvinden. Een precieze datum is nog niet bekend.

Begin dit jaar kwam de kudde in opspraak wegens de dreigende slacht voor twee van de konikpaarden. Buurtbewoners kwamen in opstand. Uiteindelijk heeft FREE Nature een prachtige plek voor de dieren gevonden in Noord-Spanje, in het 200.000 hectare grote natuurgebied Atapuerca. Hier leven al meerdere kuddes konikpaarden. FREE Nature heeft de paarden gedoneerd. De buurtbewoners brachten samen met de donatie van Vopak het streefbedrag bijeen waardoor de paarden eind dit jaar vertrekken.

Nieuw veulen

Volgens het oorspronkelijke plan zou de kudde vroeg in het najaar al de overstap maken naar hun nieuwe leefgebied. Zo was er voldoende tijd voor de paarden om te wennen aan hun nieuwe leefgebied, voordat de winter inviel. De geboorte van een nieuw veulen in het harem, gooide echter roet in het eten. Dit veulen, geboren op 9 augustus, gaat ook mee naar Spanje en moet oud genoeg zijn om het transport aan te kunnen. Daarom is het transport uitgesteld tot november. Daarmee is er weinig tijd voor de konikpaarden om te wennen aan hun nieuwe leefgebied, voor de winter haar intrede doet. Daarom worden de dieren de eerste winter bijgevoerd.

Op dit moment leven de paarden in een tijdelijk opvanggebied in de Biesbosch. In verband met vergiftiging zijn de paarden in augustus weggehaald van de Landtong. Met de paarden gaat het momenteel erg goed. Zodra de datum voor het transport bekend is, organiseert FREE Nature een excursie voor de belangstellenden in hun tijdelijke leefgebied.