Geniet van zomerbloeiers in Leeuwense Waard

wo. 10 – 08 – 2016

Hartje zomer staat het rivierduin in de Leeuwense Waard volop in bloei. Algemene soorten wisselen zich af met wat zeldzamere individuen. Geniet ervan nu het nog kan, over enkele weken begint het najaar en is de bloei snel afgelopen.

Tijdens zijn veldbezoek kwam FREE-beheerder Marc Buchner als snel tientallen soorten tegen. Het rivierduin in de Leeuwense Waard is op dit moment van het jaar dan ook een plaatje om te zien. O.a. de volgende soorten kan je hier nu bloeiend aantreffen: chichorei, jakobskruiskruid, zeepkruid, guldenroede, kattenstaart, springbalsemien, gewone brunel, kattendoorn, zomerfijnstraal, geel walstro, boerenwormkruid, wolfsmelk, blaassilene, wede, knikkende distel & wilde marjolein.