Eerste waterbuffelkalfje geboren in de Noordwaard!

do. 21-07-2016

Donderdagochtend is de kudde waterbuffels in de Noordwaard uitgebreid met een prachtig kalfje. De geboorte is voorspoedig verlopen en het kleintje dartelt al vrolijk rond. Ook de moeder maakt het goed, maar is waakzaam.

Voor haar eerste bevalling had de moeder een prachtige plek uitgezocht. Vlak langs de Bandijk, op een groot eiland. Hier is ze samen met een deel van de kudde en haar pasgeboren kleintje. Bezoekers kunnen het kalfje dus niet van dichtbij bekijken en dat is maar goed ook. Waterbuffelmoeders zijn gesteld op hun privacy. Afstand houden, minimaal 50 meter, is dus aanbevolen, ook als moeder en kind het eiland hebben verlaten.

Voor deze koe is het niet de eerste keer dat ze een bevalling meemaakt. Het is al een ouder en ervaren dier. Ze weet precies wat haar te doen staat. En van haar volwassen dochters maakt ook deel uit van de kudde in de Noordwaard. Het is nog niet bekend of het pasgeboren kalf een koetje of een stierkalf is.

Dit is niet de eerste geboorte bij de grote grazers in de Noordwaard. De Schotse Hooglanders gingen de waterbuffels al voor en kregen twee kalfjes. Bij de Konikpaarden zijn maar liefst vier veulentjes geboren sinds hun introductie in april.

De grote grazers zijn begin dit jaar ingezet om het gebied open te houden. De Konikpaarden en Schotse Hooglanders grazen op de droge delen, terwijl de waterbuffels ook graag op zoek gaan naar riet in de nattere zones. Zo groeit het gebied niet dicht en krijgt het water de ruimte bij hogere waterstanden.

Beheerder Rijkswaterstaat heeft twee belangrijke doelstellingen voor het beheer en onderhoud van de Noordwaard: doorstroming en natuur. Het concept van begrazing is door aannemer Gebr. van Kessel samen met FREE Nature en Bureau Waardenburg uitgewerkt om de twee belangrijkste doelstellingen van Rijkswaterstaat voor de Noordwaard vorm te geven.