Sayaguesa Schiermonnikoog verkennen noordelijk deel begrazinggebied

Ma. 23 – 05 - 2016

Eind oktober 2015 is een kleine groep Sayaguesa runderen geïntroduceerd op Schiermonnikoog. Uiteindelijk heeft het bijna 7 maanden geduurd voordat ze hun gehele begrazingsgebied hadden verkend. Medio januari is één van de dieren voorzien van een GPS halsbandzender welke het terreingebruik mooi in beeld brengt.

Begrazing op Schiermonnikoog helpt de beheerder Natuurmonumenten om het open karakter van de duinen te bevorderen. De Sayaguesa runderen leven hier in een gebied van ongeveer 100 hectare met een afwisseling van grasland, rietvelden, bos en open duinen inclusief stuivend zand. Nadat de kudde in oktober is geïntroduceerd, verkende de dieren al snel een groot deel van het leefgebied. Echter in het noordelijke deel kwamen ze maar niet. Om hier te komen zijn er verschillende routes; over een onderhoudspad met vlonders, via plas dras bossen of via rietmoeras.

Om het terreingebruik van de dieren in beeld te brengen is één van de runderen in januari van een halsbandzender voorzien. Dit onderzoek wordt mede gebruik om over enkele jaren de effectiviteit van het beheer te kunnen analyseren. Maar nu al helpt het de boswachter bij het houden van toezicht op de kudde. 

Hieronder het overzicht van het terreingebruik in de periode 25 januari t/m 14 mei jongstleden en daarnaast het terreingebruik in de periode van 15 t/m/ 19 mei. Op 19 mei zijn de dieren weer terug naar het zuiden getrokken, naar het Groenglop. Het derde kaartje over de gehele periode geeft tevens mooi de grenzen van het begrazinggebied aan. Mogelijk wisten de dieren hun nieuwe route te vinden door het zakken van het waterpeil gedurende deze warmere maanden.